Vitaliteit in arbeid en werkomgeving

Vitaliteit vraagt om meer dan een pingpongtafel,caloriearme kroketten en sapjes in de kantine. Werknemers willen vitaal blijven in een gezonde en vitale dynamische werkomgeving. Vitaliteit betreft dus zowel werknemers als werkgevers. Er moet door beide aandacht en geïnvesteerd worden in goede arbeidsverhoudingen, loopbaanontwikkeling, scholing etc. Te vaak zien we in organisaties zowel bij jongere als oudere werknemers achterstallig onderhoud! En ook bij directie, managers blijkt er veelal een onbalans te zijn tussen de vermogens (IQ/EQ/FQ/SQ). Met een gericht praktisch programma kantelt binnen afzienbare tijd de balans naar een energieke vitale omstandigheid!

vitaliteitDe vitaliteit onder Nederlandse werknemers ligt laag, 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% van werkend Nederland scoort hoog, aldus Schouten & Nelissen. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.

http://adsom.nl/vitaliteit-en-duurzame-inzetbaarheid/

UA-39505741-1