Management versus Leiderschap

Corona beheerst ons denken en doen in een getekende onzekere en complexe tijd dat veel vraagt van de samenleving, van bestuurders en managers. Voor een stevig solidair Europees herstelfonds valt in deze crisis veel te zeggen en wordt de druk om steun op Nederland en andere noordelijke EU- landen opgevoerd. Er komt geld voor elektrische auto’s, waterstof en energiezuinige gebouwen.

En dan is koffiebedrijf Douwe Egberts weer terug op de Amsterdamse beurs. In record tijd en met succes, de koers steeg met bijna 14 %. Meer goed nieuws vormt de ingreep van de Europese Centrale Bank met haar opkoopprogramma’s voor obligaties dat voor de reële economie  groot verschil maakt.  De toekomst is een uitdaging dus moeten er initiatieven worden genomen.

In een recentelijke workshop ging het over scheiding van management en leiderschap maar worden door deze inzichten en verkeerde selectiecriteria  helaas nog steeds  mensen aan verantwoordelijkheden gekoppeld waardoor resultaten uitblijven. Wie Mintzberg kent, weet dat het populaire idee dat leiderschap losstaat van, en superieur is aan management, niet werkt.

Als je een leider hebt die niet managet, dan heeft deze geen voeling  met het bedrijf en de omgeving. Deze categorie leiders is doende met zitten aan de top, niet echt wetende wat er elders in de organisatie wordt gedaan. Volgens Mintzberg is het de kunst het grote geheel te blijven overzien en met kleinere  acties te verbinden.

Dit geldt niet alleen  voor ondernemingen, ook instellingen en de overheid worden geraakt. Maar echt goede leiders kunnen ook managen en goede managers kunnen ook leiden. Wie Mintzberg in essentie volgt zoekt de koers in verbinding naar beter.

Wie de uitdaging ziet probeert juist nu plannen voor te bereiden en uit te voeren. In onze betrokken management advies praktijk  zeggen bestuurders daarover iets heel interessants : ” ik ben jaren bezig geweest met veranderingen die ik nu in enkele maanden kan doorvoeren”.

Als je taaie vraagstukken oppakt blijk je op twee fronten te moeten werken. Vernieuwend bezig zijn is niet genoeg, het is tegelijk nodig blokkades te slechten om meer ruimte te maken voor vernieuwing. Om die reden vind je bij Adsom in co-productie vernieuwende mechanismen hoe je juist in deze tijd, succesvol kunt interveniëren.

UA-39505741-1