DE STRESS VAN DE CRISIS

Stress leidt regelmatig tot mentaal verzuim; mensen werken wel maar zijn er niet volledig met hun hoofd bij. Dit is vaak een voorstadium voor uitval. Het stresslevel van thuiswerkers is volgens de laatste wetenschap  in Nederland  sinds de lockdown zelfs met bijna 30 % gestegen. Stress raakt niet alleen werknemers aan de onderkant van de organisatie. Ook managers op uiteenlopende  posities worden geraakt.

Stress voorkomen en  burn-out aanpakken is echter essentieel voor het behoud  van de uitvoeringskracht  van elke organisatie. Voor de werkwijze van Adsom vormt het zelf  de grondslag voor haar praktijk management ondersteuning, want zodra verzuim optreedt bent u het contact met de ziekgemelde werknemer kwijt. De wet ‘verbetering poortwachter’ zorgt er gewoon voor dat de ziekmelding wordt  gemedicaliseerd.

Met het versoepelen van de lockdown bouwt u ook met nieuwe inzichten aan een herstelplan van uw organisatie zoals die straks vorm en inhoud kan krijgen. Voor zowel werkgever als vaak de hoog opgeleide medewerker is de vraag aan de orde hoe met deze nieuwe bronnen van  mogelijkheden en bijkomende zorg in de toekomst kan worden omgegaan.

Adsom ondersteunt organisaties rond de thema’s beleid, organisatie en sociale stabiliteit. Wijs leiding geven in complexe en onzekere tijden vergt veel. Denk daarbij aan scherpe zelfkennis en de moed  ruimte te geven aan een alternatief die de veerkracht van de organisatie versterkt, juist nu.

De huidige crisis laat zien hoe wij ons gedrag aanpassen als de omgeving verandert. Sociale en fysieke elementen, regels van de overheid en voorbeeldgedrag hebben al geleid tot grote verandering. Hoe kun je de factor ‘omgeving’  inzetten om straks positieve routines vast te houden ?

Wat is er nodig in de fysieke omgeving om het nieuwe gedrag zo makkelijk mogelijk te maken?  Gedrag dat ons ongemak oplevert is meestal geen lang leven beschoren. Never let a good crises go to waste. Vrij vertaald: laat een fikse crisis nooit onbenut. Winston Churchill zou deze woorden hebben gesproken aan het einde van de tweede wereldoorlog bij de vorming van de Verenigde Naties.

Europese bedrijven hebben zich vorige maand toch  opnieuw in grote getale bij hun banken gemeld om de crisis  met noodkredieten het hoofd te kunnen bieden. Ook in mei is de kredietverlening omhoog  geschoten. Dit toont mentale veerkracht om een positief  effect op de economie mogelijk te maken  en moeten er zakelijke perspectieven zijn op grond van concrete plannen.    

Onze Adsom HR expertise omvat 35 jaar praktisch toegepaste ervaring en inzicht. Ad Interim beschikbaar. Sta toe met ons reflectie en stilte op te zoeken om beter te kunnen anticiperen ondanks de stress van de crisis.

UA-39505741-1