EEN NIEUWE LOOPBAAN NA DE CRISIS

Onze economie krijgt door de corona crisis een harde knauw. Na een halve maand met sociaal maatschappelijke  beperkingen, vanaf half maart, leidde het er toch al toe dat de economie in het eerste kwartaal met 1.7 % is gekrompen. Dat is met zo’n korte tijd van verstoring een ongekend fors effect.

Velen onder ons denken in deze periode na over hun loopbaan. Kan ik straks nog het zelfde werk doen als voor de crisis ? Wil ik dat eigenlijk ook zelf wel ? Wat dan ?

Reflectie over toekomstige werk

Werknemers weten ook zelf wel dat banen veranderen al was het maar door krimp en /of digitalisering. Hoe mooi is het als je je hart kunt volgen en kunt onderzoeken of een overstap naar bijvoorbeeld  het onderwijs realistisch is. Zij-instromers die vanaf de eerste dag betaald voor de klas willen staan gaan stuiten wel vaak op een wachtlijst vanwege een opleidingsplek maar laten zich niet afschrikken. Tijdig de bakens van een nieuwe mindset aanpassen voorkomt straks tijdverlies.

Nog maar kort geleden tekenden banken en verzekeraars het convenant  ‘’Aan de slag voor de klas” met schoolbestuurders en het ministerie van Onderwijs. Doel: mobiel en / of potentieel  boventallig personeel te helpen met een baan in het onderwijs. Nieuwe leraren zijn nog steeds hard nodig.

ONDERZOEK  EN  ZELFREFLECTIE 

Introspectie doe je niet alleen, dat leidt tot dagdromen die de kansen op nuttig werk niet vergroten. De meeste mensen die van baan willen veranderen om welke reden dan ook, ontwikkelen naast hun huidige werk een tweede spoor. Ze investeren in onderzoek en zelfkennis over hun motieven. Het draait daarbij veelal om vaardigheden en maatwerk met deeltijd- opleidingen die rekening houden met mensen die al een carrière achter de rug hebben.

Succes ontwikkelt zich nooit langs rechte lijnen. Wie zich door ambitie laat leiden ontdekt zijn eigen koers, en dat maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten kunt boeken.

Creatieve krachten ontdekken en reflectie geven, geeft Adsom de mogelijkheid met onderzoek en begeleiding veel talent te kunnen ondersteunen bij het bereiken van nieuwe functies en verantwoordelijkheden die, ook in het corona tijdperk, voor hen maatschappelijk tot grote voldoening strekt.

UA-39505741-1