CORONA EN MENTALE WEERBAARHEID

De corona crisis werkt maatschappelijk ontwrichtend, sloopt de concentratie. Alle inschattingen over hoe het verder moet zijn onzeker. Inmiddels is er een overleg platvorm Slack, een groep wetenschappers die met het RIVM  meerekent aan exit strategieën voor de pandemie in Nederland. Politieke en maatschappelijke  keuzes dwingen tot scenario’s met onoverzichtelijke immense gevolgen voor economie en privacy.

LEIDENDE GEDACHTE

Toch staat de wereldgeschiedenis bol van rampen die zijn overwonnen en is nagedacht hoe met  deze verschijnselen om te gaan. De oude denkschool Stoa werd in het Romeinse Rijk het denkgoed van  keizers en  bestuurlijke elite. Zo maakte men onderscheid tussen wat binnen iemands macht ligt en wat er buiten valt.

Enkele citaten die goed van pas kunnen komen bij deze corona virus: “ Wat mensen  dwars zit zijn niet de dingen zelf maar hun oordeel daarover.” Eigenlijk draait het om hoe wij met situaties omgaan, dat is wie wij zijn.  “Wie je bent is niet afhankelijk van je omstandigheden.” Zelfs als je in quarantaine zit heb je nog keuzes, hoe er mee om te willen gaan.

Natuurlijk is het verplicht binnen zitten, heel vervelend en gaat het dwarszitten, verstoort het onze innerlijke rust. Het is dan de kunst om los te laten wat je eigenlijk had moeten doen en je te richten op wat je nog wel kunt doen.

VRIJHEID OM TE KIEZEN

Al meer dan 35 jaar zijn wij van Adsom bezig mensen en organisaties te ondersteunen om hun prestatievermogen veelal onder druk en moeilijke omstandigheden te verbeteren zodat zij waardevolle idealen vorm kunnen geven. Het onderwerp dat daarbij de meeste indruk maakt op mensen is de vrijheid om te kiezen.

Keuzevrijheid staat in groot contrast tot slachtoffer zijn. Wij zijn in staat zelf de koers van ons leven, onze inzet voor anderen te bepalen, keuzes die juist in deze corona crisis zijn gebaseerd zijn op waarden.  

Mentale weerbaarheid is een baken in zee voor leiderschap in tijden van corona. “ Met 50 %  van de kennis voor 100 % van de besluiten moeten nemen”, zei premier Rutte tijdens een persconferentie. Leidinggeven in crisistijd is eigenlijk een vak apart. Zichtbaarheid en consistentie zijn  in ieder geval essentieel voor weerbaarheid en leiderschap.

Ter overweging hierbij een citaat van Edmund Burke: “Er is niet meer nodig om het kwaad te laten winnen dan dat goede mensen niets doen.”

UA-39505741-1