Innoveren vereist draagvlak en krachtig leiderschap

Een veel voorkomend probleem bij leiders, bestuurders en managers is het onvermogen echt contact te leggen met anderen. Natuurlijk niet altijd even makkelijk. In de praktijk zien we dat leiders en management vaak narcistische trekjes heeft, kritiek niet makkelijk kan verdragen, minder openstaat voor gevoel en te weinig draagvlak weet te creëren.

Zo kampt bijvoorbeeld Air France-KLM binnen het bedrijf met een acute leiderschapscrisis na de staking van de afgelopen twee weken. De vraag is of bestuursvoorzitter Alexandre de Juniac kan aanblijven.

Voorzitter De Juniac, de derde bestuurder in zeer korte tijdsbestek, heeft zich gediskwalificeerd als leider omdat hij de geldverslindende staking niet tot een oplossing wist te brengen.

De Juniac heeft, volgens deze bronnen, zijn personeel onvoldoende meegenomen in de plannen voor de toekomst, waaronder de oprichting van Transavia Europe, een nieuwe prijsvechter. Het gevolg was een staking van de piloten van Air France, die het bedrijf €300 mln heeft gekost.

Critici noemen het een grote inschattingsfout dat De Juniac, en de topman van het nieuwe Transavia Bram Gräber, niet zagen dat ze meer draagvlak nodig hadden bij het personeel. Ondanks dat deze betuurders op aandeelhoudersvergaderingen en in aanwezigheid van vakbonden, vertegenwoordigers van personeel, stakeholders e.a. deze visie hadden aangekondigd.

Ontsporing vraagstukTe vaak zien we dat bestuurders en managers in zichzelf gekeerd zijn, met zichzelf bezig zijn en onvoldoende met de zaak waar ze voor staan. Te vaak worden de middelen belangrijker gevonden dan het doel.

Ingegeven door omstandigheden zijn veranderingen noodzakelijk wil je mee blijven doen…Vernieuwing  doorvoeren vereist een draagvlak, transparantie en samenwerken, ondernemen met een anticyclus-structuur wat vroeger zelfs de ijscoman al begreep. In een tijd dat veranderingen elkaar in toenemend tempo opvolgen is veerkracht een allesbepalende eigenschap: flexibel meebewegen, vanuit kennis van eigen kracht en de eigen zwakke punten.

Nu de economische recessie achter de rug is maar de effecten nog goed merkbaar zijn groeit de noodzaak tot kritische zelfbeschouwing van mens en organisatie nog meer.

Nieuwe visies, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers, een inspirerende stuurman, transparantie en het creëren van draagvlak zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering.

Niet controle maar transparantie, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel staan centraal. Niet ondenkbaar is dat  bestuursvoorzitter De Juniac het veld moet gaan ruimen , is niet ondenkbaar. Slechts drie jaar geleden sneuvelde een andere bestuursvoorzitter van Air France-KLM als gevolg van aanhoudende verliezen.

Net als  Floris Deckers van Van Lanschot bankiers het veld moest ruimen na een recordverlies van 155 miljoen euro en moet een krachtig charismatisch leider Karl Guha de  pretentieuze bank met private banking weer volume en aanzien geven.

Voor reflectie kun je maar beter vroeg aan de slag. Introspectie gaat vooraf aan “dominantie “.  Het is tijd  om plaats maken voor een pitstop. Een moment te kiezen om opnieuw scherp te krijgen waar het je om gaat. Een energetische APK als check of je de juiste aanpak in het vizier hebt. Het beste uit jezelf te halen, bij het uitzetten van nieuwe koers, een nieuw beleid, bij het solliciteren en bij het uitoefenen van succesvol leiderschap.

Meer weten? Maak tijd voor een informatief gesprek met ons bureau.

Mario Kruysse

 

Tags:

UA-39505741-1