Adsom reikt gemeenten helpende hand bij 3D-reorganisaties

Gemeenten zijn druk bezig met drie belangrijke reorganisaties in het sociale  domein. Het gaat om ingewikkelde projecten, waarbij gemakkelijk wat mis kan gaan. Adsom biedt  gemeenten de helpende hand. Daartoe kondigen we vandaag de oprichting aan van onze nieuwe Taskforce Openbaar Bestuur. Met deze Task Force wil Adsom de gemeenten ondersteunen bij die  veranderprocessen hetgeen een complexe operatie is. Zes zeer ervaren adviseurs op uiteenlopende  gebieden vormen samen de kern van deze groep.

Gemeenten staan grootscheepse veranderingen te wachten. Met ingang van 2015 wordt hun takenpakket bijna verdubbeld door de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg.

Ook buiten het sociaal domein krijgen gemeenten te maken met tal van uitdagingen: nieuwe regionale samenwerkingen, andere financieringsstromen en bijzondere maatschappelijke initiatieven. Dat vergt aanpassing van de organisatie, nieuwe competenties van de medewerkers en hun leidinggevenden. Hoe iedereen te motiveren de bakens te verzetten?

Ook in 2015 staan wij als Adsom adviseurs en managers klaar om u en uw team te ondersteunen. M.n. toegespitst op de nieuwe competenties die bij functionarissen wenselijk zijn alsook het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Adsom helpt mee om functionarissen op basis van competentie ontwikkeling aangepaste vaardigheden en rolgedrag te ontwikkelen inherent aan de veranderende situatie, functie en rol.

Bert van den Bogaard richtte meer dan dertig jaar geleden Adsom op. Als senior partner maakt hij  deel uit van deze Taskforce. Hij zegt vanuit zijn jarenlange ervaring: “Sommige problemen zijn niet  gemakkelijk op te lossen. Dan kan onpartijdige en onafhankelijke hulp van buitenaf de zaken ondersteunen en versnellen.” Gemeenten, die aanleiding zien om met adviseurs van Adsom in zee te gaan mogen weten, dat het bureau al meer dan 30 jaar bedreven is in strategische beleidsadvisering” en “ondersteuning in functionele ontwikkeling”. Van den Bogaard: “Daar horen veranderingen voor personeel in het functiehuis gewoon bij. We weten hoe we ambtenaren meer plezier en nieuwe motivatie kunnen aanreiken in een andere functie. Voor Adsom kennen deze processen van verandering weinig geheimen.”

Gemeenten bereiden zich voor op de dag van morgen. Daarbij staan strategisch beleid en de samenhang der dingen centraal. Adsom ondersteunt bestuurders en raadsleden bij het nadenken over dat strategisch beleidsproces. We ondersteunen ook bij de daaruit voortvloeiende noodzaak
regelmatig de personele organisatie aan te passen aan nieuwe taken. Werkplekken of taakomschrijvingen moeten veranderen. Adsom kent ook de technische details van het functiehuis.  Zo dragen we bij aan het wegnemen van onzekerheid bij ambtenaren over de eigen rechtspositie.

Adsom bereid zich ook zelf steeds weer voor op de dag van morgen. Daarom bouwen en verbouwen we ook onze eigen organisatie. Zodat we altijd en overal een deskundige partner kunnen zijn als zaken veranderen. Die veranderingen vinden iedere dag plaats. Maar zeker in de komende weken,
maanden en jaren wanneer gemeenten binnen het sociale domein jeugdzorg, welzijn en gezondheid een duidelijke plek moeten geven.

Nadere informatie: kantoor Adsom, ’s-Hertogenbosch. U kunt contact zoeken met Mario Kruijsse.
Telefoon 073 6120529, Mobiel 06 13023811 mail info@adsom.nl U kunt ook nader kennis maken met
Adsom via onze website www.adsom.nl 

UA-39505741-1