Search results: verander management

Verander management

Het succesvol invoeren van grote veranderingen vraagt om expertise. Verandermanagement Nieuwe werkprocessen, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers, een inspirerende stuurman, transparantie en het creëren van draagvlak zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering. Onder invloed van allerlei […]

Management van Organisaties in tijden van economische krimp en veranderende omstandigheden

In tijden van economische krimp door dwingende externe omstandigheden is de noodzaak tot verandering en aanpassing wenselijk. Korte termijn maatregelen kunnen een nadelig effect hebben op midden- of langere termijn. U heeft de regie in handen van uw organisatie. U creëert de omgeving voor succes, u heeft inzichten in talenten van uw medewerkers , laat […]

De arbeidsmarkt verandert.

De arbeidsmarkt verandert. Bij een passende match gaat het uitsluitend om het enige onderscheidende vermogen en het toekomst perspectief!  Op het snijpunt van competentie-performance en visie zoeken organisaties professionals die in veranderende omstandigheden binnen een specifiek werk en cultuur-gebied, wezenlijke veranderingen en performances kunnen realiseren  op uiteenlopende functie-terreinen. Deze categorie is min of meer bekend, […]

Wat is competentie management?

Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.   Het succes van de organisatie/afdeling/team staat of valt met de competenties van de medewerkers. Competentie management verschaft uw organisatie/afdeling/team de handvatten om veranderingen te kunnen […]

Modernisering ziektewet en verzuimmanagement

Een gedegen verzuimbeleid c.q. verzuimmanagement is voor iedere organisatie die geld wil besparen een must. Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 en met terugwerkende kracht tot 01 januari 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (Wet BeZaVa) in werking getreden. Het wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Doel van de wetgeving is het terugdringen […]

Mee veranderen met ontwikkelingen, waarde creëren, hoe doe je dat, waar te beginnen, in welke richting?

De wereld verandert in hoog tempo. Voor organisaties is het essentieel mee te veranderen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? En hoe weet je welke richting de juiste is? En, wat zijn de investeringen dan wel mogelijkheden daartoe? De banken staan immers niet te springen terwijl ondernemend MKB graag vooruit wil!!! Verduurzaming […]

Verandering en jou toekomst

Je bent op een punt in je leven gekomen, dat een aantal zaken gaan veranderen. Dat kan omdat je dat zelf wilt (ambitie, functie verbetering/promotie/solliciteren) of wordt veroorzaakt door interne bewegingen (herverdeling van werk, nieuwe functie) of invloeden van buitenaf (reorganisatie, boventalligheid, ontslag). Het omgaan hiermee kan behoorlijk lastig zijn. Vooral daar de huidige omstandigheden […]

Verandering is de enige constante binnen organisaties…doe de quick scan voor uw organisatie!

Verandermanagement … we blijven ermee bezig “Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren, sociale innovatie … initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is. Verandering begint bij het management zelf waarbij betrokkenheid van de […]

Het INK-managementmodel is een managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Hiermee kan de volwassenheid van de organisatie worden bepaald en kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden, waar verbeteringen mogelijk zijn.

De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om – in een veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen – blijvend goede prestaties neer […]

Gevolgen economische krimp op organisaties, profit & non profit, risico management en mobiliteit

Organisaties krijgen meer hinder van externe omstandigheden met een dwingend karakter zoals economische krimp wat betekent dat begrotingen moeten worden herzien. De organisatie wordt belast hetzelfde te doen met minder middelen en/of kerntaken te handhaven met minder mensen. Bij gemeenten komen volgens een nieuw bestuursakkoord er ook meer taken bij die vroeger door de landelijke […]

UA-39505741-1