Search results: verander management

Verander management

Het succesvol invoeren van grote veranderingen vraagt om expertise. Verandermanagement Nieuwe werkprocessen, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers, een inspirerende stuurman, transparantie en het creëren van draagvlak zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering. Onder invloed van allerlei […]

Winnen aan betekenis in de veranderende wereld van werken en ondernemen. Dat vraagt wendbaarheid, inzicht en kennis. Samen met u uw toekomst vormgeven! Strategische koersbepaling, scenario planning gericht op organisatie-, management-, team- en persoonlijke groei & ontwikkeling! Adsom helpt uw ambitie realiseren!!!

Management van Organisaties in tijden van economische krimp en veranderende omstandigheden

In tijden van economische krimp door dwingende externe omstandigheden is de noodzaak tot verandering en aanpassing wenselijk. Korte termijn maatregelen kunnen een nadelig effect hebben op midden- of langere termijn. U heeft de regie in handen van uw organisatie. U creëert de omgeving voor succes, u heeft inzichten in talenten van uw medewerkers , laat […]

Wat is competentie management?

Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.   Het succes van de organisatie/afdeling/team staat of valt met de competenties van de medewerkers. Competentie management verschaft uw organisatie/afdeling/team de handvatten om veranderingen te kunnen […]

Management versus Leiderschap

Corona beheerst ons denken en doen in een getekende onzekere en complexe tijd dat veel vraagt van de samenleving, van bestuurders en managers. Voor een stevig solidair Europees herstelfonds valt in deze crisis veel te zeggen en wordt de druk om steun op Nederland en andere noordelijke EU- landen opgevoerd. Er komt geld voor elektrische auto’s, […]

Toegepaste Veranderkunde & Diversity (de machocultuur in technische bedrijven)

Nu de economie doorzet en u de verantwoordelijkheid  overweegt de zaken in 2018 anders te gaan aanpakken, heeft u beslist iets aan de wijze raad van Kurt Lewin, de vader van de moderne veranderkunde. Afgelopen week waren wij bezig een plan van aanpak voor verandermanagement voor te bereiden. Een van de namen waar je dan […]

De arbeidsmarkt verandert.

De arbeidsmarkt verandert. Bij een passende match gaat het uitsluitend om het enige onderscheidende vermogen en het toekomst perspectief!  Op het snijpunt van competentie-performance en visie zoeken organisaties professionals die in veranderende omstandigheden binnen een specifiek werk en cultuur-gebied, wezenlijke veranderingen en performances kunnen realiseren  op uiteenlopende functie-terreinen. Deze categorie is min of meer bekend, […]

Modernisering ziektewet en verzuimmanagement

Een gedegen verzuimbeleid c.q. verzuimmanagement is voor iedere organisatie die geld wil besparen een must. Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 en met terugwerkende kracht tot 01 januari 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (Wet BeZaVa) in werking getreden. Het wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Doel van de wetgeving is het terugdringen […]

Mee veranderen met ontwikkelingen, waarde creëren, hoe doe je dat, waar te beginnen, in welke richting?

De wereld verandert in hoog tempo. Voor organisaties is het essentieel mee te veranderen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? En hoe weet je welke richting de juiste is? En, wat zijn de investeringen dan wel mogelijkheden daartoe? De banken staan immers niet te springen terwijl ondernemend MKB graag vooruit wil!!! Verduurzaming […]

Verandering en jou toekomst

Je bent op een punt in je leven gekomen, dat een aantal zaken gaan veranderen. Dat kan omdat je dat zelf wilt (ambitie, functie verbetering/promotie/solliciteren) of wordt veroorzaakt door interne bewegingen (herverdeling van werk, nieuwe functie) of invloeden van buitenaf (reorganisatie, boventalligheid, ontslag). Het omgaan hiermee kan behoorlijk lastig zijn. Vooral daar de huidige omstandigheden […]

UA-39505741-1