Verandering en jou toekomst

Je bent op een punt in je leven gekomen, dat een aantal zaken gaan veranderen. Dat kan omdat je dat zelf wilt (ambitie, functie verbetering/promotie/solliciteren) of wordt veroorzaakt door interne bewegingen (herverdeling van werk, nieuwe functie) of invloeden van buitenaf (reorganisatie, boventalligheid, ontslag). Het omgaan hiermee kan behoorlijk lastig zijn. Vooral daar de huidige omstandigheden niet de gemakkelijkste zijn en derhalve nopen tot grote zorgvuldigheid. Immers gaat het om jouw toekomst.

Veel gedragingen, gewoonten en overtuigingen zijn ongemerkt vastgeroest en belemmeren (vaak onbewust) de persoonlijke ontwikkeling. Daarenboven is men genegen in onzekere tijden verandering uit de weg te gaan. Mede hierdoor wordt niet of onvoldoende geanticipeerd en te laat “bewogen” na confrontatie met mogelijke aanstaande veranderende omstandigheid.

In de samenwerking met Adsom wordt vanuit zelfinzicht via zelfmanagement toegewerkt naar zelf realisatie toegespitst op het optimaal omgaan met verandering en het behalen van de gestelde doelen. Adsom helpt professionals om via zelf inzicht (ontwikkel onderzoek) te focussen op wat zij moeten doen of laten om doelen te bereiken middels scenarioplanning, training en uitvoering. Het gaat daarbij om het proces wat betrokkene in staat stelt om duidelijkheid te krijgen over wie men is en vooral wat men wil zijn, wat men doet, het waarom en het waar naar toe.

Vanuit de kernkwaliteiten  zichzelf verder ontwikkelen ter zekerheidstelling van je eigen toekomst in onzekere tijden is niet alleen een behoefte maar een plicht voor ieder talent.

Adsom begeleidt op individuele basis en in groepsverband  professionals in de voorbereiding en omgang van verandering. Adsom maakt het mogelijk om op een professionele, persoonlijke manier en maatwerk te ontdekken waar men vandaan komt,nu staat  en heen moet en wat het is wat drijft of tegenwerkt in de ontwikkeling.

UA-39505741-1