Mobiliteit om toekomstige individuele carrière – en organisatie doelstellingen te behalen.

Er zijn tal van ontwikkelingen die vele uitdaging en vraagstukken met zich meebrengen. Veranderingen worden ingegeven door invloeden van binnenuit en/of van buitenaf. De dynamiek om zich daarop aan te passen zijn van betekenis.En of het nu gaat om reorganisaties en herstructurering, de herverdeling van werk dan wel herformulering van kerntaken, het vraagt aan organisaties om een meer strategische benadering van mobiliteit.

Deze dynamiek heeft impact en invloed op medewerkers. Was persoonlijke functionele ontwikkeling  een vanzelfsprekendheid voor medewerkers als gevolg van de ontwikkeling en groei van de organisatie, thans is de noodzaak voor het individu tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid inzake carrière ontwikkeling.Immers faciliteren werkgevers niet altijd meer de ontwikkeling van medewerkers in een volatiele onder druk staande markt.

Verandering biedt kansen en om deze te benutten is aandacht,erkenning en daadkracht nodig. Werkgevers zoeken deze  professionals met daadkracht en meerwaarde o.b.v. eigen verantwoordelijk in loopbaanontwikkeling.

Organisatiedoelstellingen worden bereikt door inzet van gekwalificeerde medewerkers. Nieuw elan, jong talent, professionals en senior management.

Om organisaties en mensen dit proces van kansen te laten ervaren en te verzilveren ten behoeve van een zekere arbeidstoekomst biedt Adsom uiteenlopende diensten toegespitst op organisatie en individu.

Deze dienstverlening spitst zich toe op:

organisatie inrichting en mobiliteit;

ontwikkelonderzoek en loopbaanbegeleiding;

coaching, training, replacement en outplacement;

executive search/w&s.

Meer weten?Neem contact op voor vrijblijvend kennismakingsgesprek.

UA-39505741-1