Management van Organisaties in tijden van economische krimp en veranderende omstandigheden

In tijden van economische krimp door dwingende externe omstandigheden is de noodzaak tot verandering en aanpassing wenselijk. Korte termijn maatregelen kunnen een nadelig effect hebben op midden- of langere termijn. U heeft de regie in handen van uw organisatie. U creëert de omgeving voor succes, u heeft inzichten in talenten van uw medewerkers , laat hen ontwikkelen waardoor individueel uw mensen beter gaan performen en als geheel een beter resultaat neerzetten.

Als manager of professional wordt er veel van u verwacht. U moet ondernemerschap laten zien, de organisatie vormgeven en bedrijfsprocessen sturen. Dit vraagt nogal wat van u, maar ook van uw mensen in een organisatie waar uiteenlopende doelen worden nagestreefd en vele belanghebbenden zijn betrokken. Daarnaast heeft u te maken met een toenemende complexiteit in uw omgeving. Dit vereist een visie op managementvraagstukken en denken in samenhangen.
Hoe centraal stelt u uw eigen ontwikkeling als manager verantwoordelijk voor Management van Organisaties? U weet uw organisatie aan te passen aan de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en veranderingsprocessen binnen uw organisatie effectief te sturen. Spiegel en toetst uw visie, management style en beoogde plannen met externe deskundigen en doe uw voordeel ermee.

UA-39505741-1