Individuele functionele bijdrage en samenwerking in een team

Goed samenwerken in teamverband is meer dan alleen het overeenkomen en volgen van procedures, planning, budgetten en beslis procedures. Voor een succesvolle samenwerking in teams is aandacht voor het individu, de samenstelling van het team en juiste hantering van team ontwikkelings processen nodig. Goed samenwerken is afhankelijk van de onderlinge verhoudingen, de manier waarop men tot besluiten komt en van de individuele motivatie.  Met een goed team worden problemen sneller opgelost, de creativiteit gestimuleerd, kosten bespaard en de productiviteit verhoogd.

Wie neemt welke verantwoordelijkheden op zich?Welke rollen worden ingevuld?Waar liggen de accenten en wat voor effecten heeft dit op de besluitvorming? Hoe zit het met de communicatie en transparantie inzake informatie verspreiding? Etc..

Team rollen:
De coördinator: organiseert en let op dat alle teamrollen goed uit de verf komen binnen het project en is de leider, die voor focus aanbrengt binnen het team.
De vormgever: geeft vorm en inhoud aan de activiteiten van het team.
De innovator: is een bron van vernieuwingen.
De evaluator: analyseert de plannen en evalueert de bruikbaarheid ervan.
De netwerker: onderzoekt externe mogelijkheden en legt contacten.
De teamwerker: verbetert het functioneren van de afzonderlijke teamleden.
De organisator: vertaalt plannen naar praktische taken en activiteiten en zorgt vervolgens voor een systematische uitvoering.
De kwaliteitsbewaker: perfectioneert de inspanningen van het team en zorgt ervoor dat niets vergeten wordt.
(Bronnen:Adsom, Lancelot/ StepStone, Vroemen, Blake, Mouton R.L. Allen)

Teamleiders en Managers moeten efficiënte teams leiden en zijn daarvoor verantwoordelijk. Managers zijn ontwikkelaars en bruggenbouwers. Enthousiasme en een positieve instelling bevorderen de teamgeest en draagt bij tot realisatie van de doelen. Iedere deelnemer lid van het team is begaan met het bereiken van de doelen en dus succes door vertaald naar succes voor de organisatie. Let daarbij vooral ook op je houding, je gedrag en je functionele rol! Straal, glimlach, participeer, kom met frisse ideeën en laat u niet verleiden tot roddels of kwaadsprekerij.

Adsom adviseert en begeleidt sinds 1982 managers, individuen en teams naar optimale performances. Wilt u meer weten neem dan eens vrijblijvend contact op Adsom en informeer naar de mogelijkheden.

Tags:

UA-39505741-1