Gevolgen economische krimp op organisaties, profit & non profit, risico management en mobiliteit

Organisaties krijgen meer hinder van externe omstandigheden met een dwingend karakter zoals economische krimp wat betekent dat begrotingen moeten worden herzien. De organisatie wordt belast hetzelfde te doen met minder middelen en/of kerntaken te handhaven met minder mensen. Bij gemeenten komen volgens een nieuw bestuursakkoord er ook meer taken bij die vroeger door de landelijke overheid werden uitgevoerd. Hiervoor geeft het Rijk de gemeenten fors minder budget. In het bedrijfsleven wordt meer van medewerkers verwacht, hogere werkdruk en toenemend takenpakket.

Risicomanagement.
De focus van risicomanagement is gericht op risico inventarisatie, scenarioplanning, keuzes maken en op het ondersteunen van het managen van veranderingen. Het herzien van begrotingen en budgetten is lastig omdat ongewenste bijkomende effecten van keuzes moeten worden voorkomen.
Met bezuinigen komt er ook een einde aan  de mogelijkheden. Er moet ook voldoende eigen DNA worden behouden voor organisatieontwikkeling. Met het maken van alternatieve scenarios’s o.m. met SROI instrumentatie worden de beste kansen uitgelicht en kan onze expertise worden benut bij het invoeren van de gewenste koers.

Veranderingen door krimp kunnen gevolgen hebben voor werknemers. Dit kan zijn Interne Mobiliteit (uitgebreider takenpakket, nieuwe functies etc.) dan wel Externe Mobiliteit. Indien  niet voor alle medewerkers zicht op zekerheid van werk blijft bestaan moet elders tijdig een passende werkkring worden gevonden die tot voldoening strekt.

Sinds 1985 ondersteunt Adsom organisaties met Risico Management en Mobiliteit. Via individuele ontwikkel-assessments naar nieuwe functies intern, betere performances en hogere output dan wel via outplacement in de hogere echelons de begeleiding van werk naar werk met een hoge succesratio. Na een positieve intake wordt begeleid tot een half jaar na een benoeming elders. Dit vormt  zekerheid en onze garantie op het resultaat.

UA-39505741-1