Mee veranderen met ontwikkelingen, waarde creëren, hoe doe je dat, waar te beginnen, in welke richting?

De wereld verandert in hoog tempo. Voor organisaties is het essentieel mee te veranderen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? En hoe weet je welke richting de juiste is? En, wat zijn de investeringen dan wel mogelijkheden daartoe? De banken staan immers niet te springen terwijl ondernemend MKB graag vooruit wil!!!

Verduurzaming door Innovatie en Ontwikkeling betekent voor ondernemend Brabant dus investeren! Voor de agrarische sector en verbetering van biodiversiteit is daartoe thans maar liefst €1,2 miljard beschikbaar. Met dit geld wordt vooral aandacht gegeven aan natuurbeheer, jonge boeren en verdere innovatie van de agrarische sector.

Adsom ondersteunt op velerlei wijze om hiervoor in aanmerking te komen dan wel uw project en call te onderbouwen.

Om nieuwe kansen te ontdekken voor de organisatie wordt ook het zgn Canvasmodel gehanteerd.

Hiermee wordt duidelijk gemaakt hoe vanuit duurzaamheid en innovatie waarde gecreërd en behouden wordt.
Het business model Canvas is een krachtige tool om jouw business model op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken. Deze tool is ontwikkeld door Alexander Osterwalder & Yves Pigneur.

Waarom zou je het Business Model Canvas gebruiken?
* Meer focus op zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden.
* De waarde propositie waarmee je in het verleden succesvol bent geweest, is niet onderscheidend meer.
* De markt vraagt om vernieuwing en verandering en je weet niet precies waar je moet beginnen, of wat de consequenties zijn van je interventies.
* Je wilt het ondernemerschap binnen het bedrijf een stevige impuls geven.
* Je wilt vernieuwing zoals nieuwe verkoop- of distributie kanalen aanboren, partnerships onderzoeken, de bedrijfsvoering onder de lopen nemen.

Meer weten?Neem contact met Mario Kruysse

Hulpmiddel bij vernader management

 

 

 

 

 

UA-39505741-1