Loopbaanplanning is opdracht voor het heden

In volle tevredenheid je vak uitoefenen en blijvend door-ontwikkelen betekent eigen regie over je loopbaan en loopbaan ontwikkeling. Succesvolle mensen beseffen dat op basis van de juiste balans prive/werk een loopbaan ontwikkeling in eigen regie gepland kan worden en minder afhankelijk gesteld wordt van “omstandigheden”. Deze groep denkt periodiek na over de implicaties van huidige keuzes voor hun toekomst en beseft dat een carrière niet altijd een rechtlijnig klimmend traject volgt. Vooral in het huidige klimaat kan een carrière vaak horizontaal of zelfs in cirkels evolueren. Soms blijkt het zelfs op lange termijn positief te zijn om in bepaalde situaties een stap terug te zetten.

Werknemers dienen de nodige tijd te nemen om uit te zoeken welke richting hun carrière uiteindelijk zou moeten volgen. Het opstellen van een plan is bijzonder cruciaal. Men zou moeten vooruit denken waar men over tien jaar wil staan en vanuit die positie achteruit kijken naar de stappen die in de tussentijd moeten worden gezet om zijn doel te bereiken. Een dergelijke strategie helpt om de keuzes te identificeren die moeten worden gemaakt.

Frisse startOok voor senioren 50 plus! Te vaak wordt al gedacht in termen van eindstation op weg naar pensioen! Onder begeleidng van Adsom ontstaan mogelijkheden voor een nieuwe carrière, gebruikmakende van alle expertises en ervaringen opgedaan in de voorafgaande 2/3 deel van hun carrière!

Adsom is de vertrouwenspartner inzake carrièreplanning , loopbaanbegeleiding, outplacement en duurzame inzetbaarheid.  Door inzicht, intern en extern, kijkende naar mogelijkheden en potentiële interesses en evalueren welke vaardigheden aanwezig zijn dan wel moeten worden verworven om carrièredoelstellingen te bereiken worden “kloven”overbrugt en gewenste situaties mogelijk gemaakt.

Tags:

UA-39505741-1