Werk – prive voornemens in een nieuw jaar blijven voornemens…of niet?

Onderscheidend

Baas over eigen baan en toekomst!

Wist u dat gemiddeld 1 op 5 dit jaar streeft in een nieuw jaar naar een betere balans in werk & prive! Aldus de uitkomst van een UK onderzoek onder mensen in loondienst.(Wmm.UK)

Onderliggende beweegredenen zijn onder meer terug te vinden in ontevredenheid in huidige functie dan wel bij huidige werkgever, doorgroei ambities (intern of extern) , verwachting van baan verlies, onderwaardering voor de persoonlijke inzet en bijdrage en/of de wens om minder afhankelijk te zijn. Dit leidt tot vraagstukken en dilemma’s.

 

Het nieuwe jaar is dan ook voor velen het moment om de huidige werk situatie te re-assessen gericht op de vraag: hoe richt ik mijn toekomstige werksituatie in balans met prive en hoe moet ik door ontwikkelen teneinde risico’s (van ontevredenheid/lood in de schoenen naar het werk, baanverlies, stagnering, burnout,etc.) te voorkomen?

De veranderende omstandigheden ingegeven door hetgeen buiten om ons plaatsvindt zijn soms van dwingende karakter en vallen buiten de persoonlijke invloedsfeer. Dit leidt veelal tot passiviteit en afwachtende houding wat botst met de eerder omschreven wensen, gedachten en voornemens voor in het nieuwe jaar

Toch heeft men daar zelf wel degelijk invloed op. Zo bevestigt ook onze dagelijkse praktijk. Namelijk o.b.v het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanuit zelfinzicht, zelf management naar zelf realisatie. Door pro-actief te handelen en mede verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst is men beter in staat EN om de gewenste ontwikkeling door te zetten , en dus verandering te bewerkstelligen, EN een betere balans te vinden tussen werk en prive, gericht op een duurzame inrichting.

Werkgevers hebben grote behoeften aan werknemers die deze houding aannemen maar vooral ook dit gedrag te vertonen. Immers zijn werkgevers op zoek naar nieuw DNA die bij dragen aan de realisatie van de ontwikkeling van de organisatie. O.b.v inzicht in intrinsieke waarde, kernkwaliteiten, meerwaarde en ontwikkelingspotentieel (wat heb ik nu te bieden en wat heb ik in de toekomst te bieden) maken werknemers met de ambitie om te groeien naar een betere balans tussen werk & leven een grote kans tot herinrichting naar duurzaamheid qua werk en inkomen.

Adsom biedt daarin de helpende hand o.b.v. het 3-ledig stappenplan zelfinzicht, management en realisatie. Meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak met Mario Kruysse of Chantal Groot.

UA-39505741-1