2014:De kentering

Gunstige economische cijfers vormen de lichtpuntjes in deze decembermaand.

Er is door de bedrijven meer geïnvesteerd en dat gebeurt alleen als er vertrouwen is. Langzaam maar zeker lijkt er herstel te komen van vijf loodzware crisis ellende. Het aantal vacatures in het midden- en topsegment van de industrie en zakelijke dienstverlening is in november en december met 15% gestegen.

Ondanks de scepsis gaat ook de integratie door. De definitieve stap op weg naar een overkoepelende bank unie, een volgende stap naar gezamenlijk economisch beleid en een pas voorwaarts naar Europese defensiesamenwerking. De laatste top van het jaar van Europese regeringsleiders heeft laten zien dat de spreekwoordelijke Europese trein naar verdere integratie nog altijd doordendert ondanks de mitsen en maren. Nederland heeft al samen met Duitsland een legerkorps.

Een pragmatische of opportunistische instelling stimuleert het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. Elke ondernemer, bestuurder of manager moet uit de spagaat van nog langer wachten met investeren of juist groen licht en gas geven. Een onafhankelijk organisatie onderzoek wijst de weg.

Voordat er aan oplossingen, verbeteringen of vernieuwingen gewerkt kan worden moet er eerst inzicht zijn in de specifieke knelpunten, condities, effecten en invloeden. Dat inzicht kan alleen tot stand komen door gebruik te maken van onderzoek logica. Ter toelichting:beleidsondersteunend, advies-opbouwend en probleem-oplossend organisatieonderzoek is wat ons betreft diagnose-, ontwerp-en veranderingsgericht.

Daarbij gaat het niet alleen om het ontwerpen van een beter scenariomodel en het bedenken van nieuwe organisatie constructies.Het gaat om de vertrouwdheid met de dagelijkse praktijk  van de werkorganisatie en het management ervan. Bij de invoering gaat het er immers juist om met de nieuwe functionele structuur een passende strategie aan de dag te leggen.

De gezamenlijke partners en interim managers van Adsom danken haar opdrachtgevers voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar en zijn in 2014 graag opnieuw betrokken bij een succesvol economisch herstel.

Tags:

UA-39505741-1