Op de goede weg!??

Leiders in beweging

Management ondersteuning en coaching aan leiders die zich aanpassen aan ontwikkeling van zelfsturende teams en medewerkers.

Na het vuurwerk en de champagne op een succesvol 2014 wensen wij bestuurders, directies en managers wat meer praktische kennis van de praktische psychologie toe. Onderzoek laat zien dat men doorgaans te optimistisch is in eigen denken over de toekomst en in eigen vaardigheden. Zo onderschatten ze verder de risico’s en overschatten ze ook de invloed van hun wilskracht.

Managers denken veelal dat  wanneer zij hun leiderschapsstijl aanpassen, het uitspreken van een voornemen  voldoende is. In de praktijk mislukt het veranderen van de leiderschapsstijl  vrijwel altijd. Dat geldt ook  voor  de andere mythe n.l. het veranderen van het gedrag van medewerkers door het maken van afspraken met gebruik van cijfers en redeneringen.

Ook op de werkvloer is dringend meer behoefte aan meer praktische psychologische  kennis omdat er in de huidige tijd  meer wordt overgelaten aan zelfsturing van de medewerkers. Zonder praktische coaching en bagage op het gebied van communicatie en procesmanagement leidt dit in veel organisaties vooral tot zelfontregeling, onvrede en chaos.

Zo zijn er ook de vele werkzoekenden die als zelfstandigen aan de slag gaan. Vakinhoudelijke kwaliteiten blijken niet genoeg. Wie als ZZPér aan de slag gaat heeft ook kennis nodig van zelf leidersschap en klantengedrag.

Hoogopgeleide bestuurders vormen een aparte categorie. Zij vinden coaching voor zichzelf niet zo nodig. Hun imago evenwel is over het algemeen discutabel waarbij hun jaarinkomen  getuigt van goede smaak  maar wegkijken bij grote  problemen  en  de schuldvraag van veel misère  getuigt.Wel is er interesse in kennisoverdracht van nieuwe bestuurssystemen  en implementatie van nieuwe processen maar intussen verdampen er links en rechts miljoenen euro’s door gebrek aan cohesie.

Niet alleen bestuurders maar ook topmanagers en ondernemers zijn in 2014 gediend met management ondersteuning en coaching en focus op conflictsituaties, teambuilding en begeleiding in scenarioplanning en risico-management. Zeker ook hun toezichthouders  vinden dat meer tijd moet worden gestoken in talentontwikkeling, motiverende vaardigheden en het ontwikkelen van empathie en compassie.

De jonge generatie van 2014 vraagt om leiders die openstaan voor persoonlijke en kwetsbare gesprekken. Dit betekent dat men mogelijk hier en daar de persoonlijke schaamte voorbij moet. Leidinggevenden die dit jaar een leidershapscoach inschakelen, zullen hun bedrijf beter laten presteren en de werknemers zullen met meer plezier naar hun werk komen.

 

Tags:

UA-39505741-1