Terwijl politici economisch herstel zien,zit ondernemend Nederland nog midden in de crisis.

OndernemerschapAndere koers.

Een toekomst zonder groei en voldoende werkgelegenheid is een zwartgallig scenario. Bedrijven zoeken immers expansie en gezinnen vinden het perspectief van een stijgend inkomen aantrekkelijk. Maar wat bepaald toch ons groeipotentieel ?

 

In de afgelopen decennia  waren er twee factoren; de hoeveelheid  arbeid en kapitaal en de stijging van productiviteit die we met elkaar wisten te behalen. Sinds het begin van deze eeuw neemt de productiviteit, ook in andere westerse landen echter af en bedraagt deze nu niet meer dan 1%. Dat is wat anders dan 4 tot 5 % in de  jaren 60.

Niet eerder gingen er zoveel bedrijven failliet, zoveel arbeidsplaatsen verloren. In 2013 o.a. Schoenenreus, Free Recordshop, Ruwaard van de Putten Ziekenhuis, Reisorganisatie OAD , Globe, Slavenburg Bouw, Aluminium Aldel , Pouw Autodealer, samen goed voor ten minste 10.000 banen. Terwijl politici economisch herstel zien,zit ondernemend Nederland nog midden in de crisis. Rabobank en KPN  zetten de negatieve spiraal voort.

Vernieuwing.

Adsom pleit voor technologische doorbraken. Deze leveren nieuwe banen op, dat is tastbaar en die worden veelal ook nog beter betaald. Alleen vernieuwing kan snel doorwerken in de economie. Nieuwe uitvindingen stellen ondernemers in staat om goedkopere en  betere producten te maken. En daar is ook geld voor beschikbaar, ook vanuit Brussel. Voor de ondernemer die dat het beste doet, liggen er grote winsten in het verschiet.

Het bedrijf dat achter blijft, gaat failliet. “Creatieve destructie”  noemde de Oostenrijkse econoom  Schumpeter dit proces. Elke golf van creatieve  destructie creëert ook winnaars.Dat zijn succesvolle ondernemers en  de mensen die dankzij de vernieuwing een betere baan en ook een beter bestaan kregen. En dan  resten er de verliezers, de failliete ondernemers en degenen die hun baan verliezen.

Laten we de  computerrevolutie benutten . Die verandert de economie ingrijpender en sneller dan welke andere technologische doorbraak ooit. De snelheid wordt door velen onderschat . Eenvoudig werk wordt  steeds meer overgenomen, maar ook vliegen en auto rijden. Daarom moeten we onszelf ook meer kennis en vaardigheden bijbrengen om  beter voorbereid te zijn op fricties in de voortgang van uiteenlopende  organisatie-processen.

Graag nodigen wij ambitieuze bestuurders, managers en ondernemers uit met Adsom in kontakt te treden over deze onderwerpen, mogelijk om bij te dragen aan de kracht van onze gezamenlijke denktank met als doel  inzichten te delen, te bundelen  met focus op een succesvolle omslag  bij ondernemend Nederland.

UA-39505741-1