Voor iedere organisatie die geld wil besparen heeft verzuimbeleid een hoge prioriteit.

VERZUIMBELEID en MANAGEMENT

Een gedegen verzuimbeleid c.q. verzuimmanagement is voor iedere organisatie die geld wil besparen een must.

 
Modernisering Ziektewet
Per 1 januari 2013 en met terugwerkende kracht tot 01 januari 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (Wet BeZaVa) in werking getreden. Het wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Doel van de wetgeving is het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Per 1 januari 2014 geldt de wet ook voor werknemers met een tijdelijk contract.

 
De kosten van de Ziektewetuitkering voor een werknemer die de dienst ziek verlaat of zich binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek meldt bij het UWV worden de kosten van de Ziektewetuitkering aan de werkgever doorberekend via de gedifferentieerde premie ZW Flex. Daarnaast is de werkgever nog gedurende maximaal 10 jaar (financieel) verantwoordelijk voor de WGA-lasten van deze werknemers.
Afhankelijk van de grote van de organisatie en de hoogte van de gemiddelde totale loonsom over de afgelopen vijf (5) jaren, hoe zwaarder de component van de gedifferentieerde premie is!

Voorkom onnodige kosten
U loopt de kans dat kosten oplopen en langdurige schade door verzuim of arbeidsongeschiktheid optreedt (WGA- en ZW-uitkering, verzekeringspremie, doorlopende arbeidsovereenkomst, sancties, claims). Daarnaast dienen werkgevers een weloverwogen keuze te maken voor wel of geen eigenrisicodragerschap. Onvolledig inzicht kan kostbare tegenvallers betekenen!

Niets doen is geen optie!
De wetswijziging dient tot een grondige (her)vorming van het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid bij uw organisatie te leiden. Samen met u voeren wij gaarne de regie om erop toe te zien dat het uitvoerende gedeelte adequaat wordt ingevuld.

Verandering gewenst
Werkgevers zullen hun houding moeten aanpassen in relatie tot de flexwerkers en hen meer betrekken bij de organisatie, door hen mee te nemen in het reguliere circuit dat ook de vaste werknemers wordt geboden.
Door constant een vinger aan de pols te houden, vergroot je de binding van de flexwerkers met de organisatie en kun je tijdig ingrijpen indien nodig. In actie komen als iemand zich heeft ziek gemeld kost veel meer tijd en energie en dus geld. En dat kan voorkomen worden!

Adsom adviseert en ondersteunt bij beleidsvorming, management- , organisatie- en persoonlijke (talent) ontwikkeling. Bij alle activiteiten staat in de visie van Adsom de mens centraal. Op het specifieke domein van o.a. Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid zijn onze Adviseurs Chantal Groot en/of Glenn Azimullah deskundig en beschikbaar voor advies en ondersteuning.

UA-39505741-1