Free Record Shop officieel failliet!Hoe anticipieer jij op toekomstige ontwikkelingen???

Zoals velen in de entertainment- en muziek industrie heeft klaarblijkelijk ook FRS onvoldoende veranderings-vermogen gehad anticiperende op toekomstige ontwikkelingen door o.a. in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en gedragingen.

Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op peil te houden dan wel te vergroten in tijden van  afnemende vraag en economische krimp.

Helaas wordt daarbij onvoldoende geanticipeerd en valt men veelal terug op het nemen van maatregelen vanuit de traditionele aanpak toegespitst op het verder doorvoeren van efficiency, het nog meer uit onderhandelen op inkoop, nog meer kosten drukken, bezuinigen en besparen, afvloeien van personeel etc.etc. Maatregelen die inmiddels al meerdere malen in de loop der jaren zijn genomen , veel al wederom nodig zijn, echter waar ook grenzen aan zijn.

Ondernemers, directies en professionals staan dan ook veelal voor het vraagstuk hoe resultaat,omzet en marge te behouden dan wel te vergroten. Wat moeten ze nu doen om de business duurzaam uit te bouwen? Een vraag die men zich te weinig stelt en waarbij de associatie veelal gemaakt wordt met milieu, MVO, e.d.

Niet alleen dus! Duurzaam je business uitbouwen betekent ook zoeken naar andere product/markt combinaties, omschakelen van product naar dienstverlener of de combinatie ervan, voor- dan wel achterwaartse integratie  of juist nog meer focus op core, denken en werken vanuit concepten en inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoeken naar niches waar mogelijkerwijs andere behoeften liggen die inpasbaar zijn in het huidige aanbod, samenwerking en expansie naar complementaire partners en sectoren, etc. Maar vooral ook het afstappen van de traditionele modellen, werkwijzen, verkoop & marketing methodieken etc.

Duurzaam je business uitbouwen en/of individueel je eigen carrière toekomst vormgeven?

Maak vrijblijvend een afspraak met Adsom en informeer naar strategie ontwikkeling en praktische scenario’s om je eigen (organisatie of carrière)  toekomst te regisseren!

UA-39505741-1