Duurzaam je business uitbouwen, hoe doe je dat???

Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op peil te houden dan wel te vergroten in tijden van  afnemende vraag en economische krimp.

Helaas wordt daarbij onvoldoende geanticipeerd en valt men veelal terug op het nemen van maatregelen vanuit de traditionele aanpak toegespitst op het verder doorvoeren van efficiency, het nog meer uit onderhandelen op inkoop, nog meer kosten drukken, bezuinigen en besparen, afvloeien van personeel etc.etc. Maatregelen die inmiddels al meerdere malen in de loop der jaren zijn genomen , veel al wederom nodig zijn, echter waar ook grenzen aan zijn.

Ondernemers, directies en professionals staan dan ook veelal voor het vraagstuk hoe resultaat,omzet en marge te behouden dan wel te vergroten. Wat moeten ze nu doen om de business duurzaam uit te bouwen? Een vraag die men zich te weinig stelt en waarbij de associatie veelal gemaakt wordt met milieu, MVO, e.d.

Niet alleen dus! Duurzaam je business uitbouwen betekent ook zoeken naar andere product/markt combinaties, omschakelen van product naar dienstverlener of de combinatie ervan, voor- dan wel achterwaartse integratie  of juist nog meer focus op core, denken en werken vanuit concepten en inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoeken naar niches waar mogelijkerwijs andere behoeften liggen die inpasbaar zijn in het huidige aanbod, samenwerking en expansie naar complementaire partners en sectoren, etc. Maar vooral ook het afstappen van de traditionele modellen, werkwijzen, verkoop & marketing methodieken etc.

En voor wat dat laatste betreft is de analogie met sporters snel gemaakt. Nieuwe technieken en methodieken worden ingezet om continu en blijvend te verbeteren. Strategisch wordt nagedacht over nieuwe plannen van aanpak en tactieken om gestelde doelen op midden- en lange termijn op andere terreinen te behalen.

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, “gouden heerser” op de windsurf plank. Op basis van een gedegen strategie toegespitst op specifieke tactieken, trainingen en evaluaties toewerkend naar gestelde doelen is het resultaat bereikt. Ingegeven door omstandigheden is Dorian en diens team van koers verandert, zijn er andere keuzes gemaakt en dientengevolge middels training en ontwikkeling aanpassingen doorgevoerd. Hoewel de olympische discipline van kitesurfen veel gelijkenissen toont met de windsurfdiscipline, vereist het een geheel andere techniek en aanpak. Het doel een gouden medaille behalen in 2016 is ongewijzigd, maar wel o.b.v. een andere discipline, methodiek, techniek en derhalve training.

Vele internationale sales & marketing professionals over de gehele wereld vertrouwen inmiddels niet meer op de traditionele manier van “verkoop en marketing”  maar hanteren bijv. de zgn. Connected Marketing en Solution Selling methodiek.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat organisaties die geïnvesteerd hebben in Connected Marketing en Solution Selling  meetbaar resultaten hebben verbetert.

–       beter individueel bereik van targets;

–       beter team resultaat;

–       verbetering  gemiddelde deal/marge grootte;

–       verbetering productiviteit (return on sales effort).

Aangepaste methodieken zoals bijv. Solution Selling helpen niet alleen met WAT te doen maar vooral ook op HOE het te doen waarbij de klant/relatie het  “middelpunt” is? “Helping customers to solve their business problems and needs and achieve positive, measurable results to those problems and needs is the basis of all actions.” Het voorziet in een “roadmap” van waar men nu is naar waar men heen wil, een systematiek van methoden bestaande uit denk- en werkwijze leidende tot realisatie van doelen en het beoogde resultaat!! Door op deze wijze “merkwerkers” in te zetten zijn organisaties bezig met het het duurzaam business uitbouwen EN duurzame inzetbaarheid van arbeidspotentieel!

Meer weten? Geïnteresseerd om uw business duurzaam te maken?Informeer naar de workshop en commerciële trainingen, zowel individueel als in team- of groepsverband!!

UA-39505741-1