Persoonlijk functioneren.

Op het niveau van ieders persoonlijkheid zijn karaktereigenschappen vast te stellen die iemand tot een unieke persoonlijkheid maken. Overtuigingen geven richting aan ons handelen. Zo kunnen wij als adviseurs handelen vanuit de overtuiging dat we primair tot taak hebben bij te dragen aan de bedrijfsresultaten in termen van winst.

Van overtuigingen zijn we ons veelal niet zo bewust maar bewustwording is wel de eerste stap als we onze belemmerende overtuigingen willen veranderen. Zo reageerde Anouchka van Miltenburg bij voorbeeld veel te zichtbaar en te emotioneel nadat haar functionele rol als onafhankelijk voorzitter van de Kamer in twijfel werd getrokken. Zij voelde zich in haar integriteit aangetast en verliet overstuur de zaal. Zonder de voorzitter werden de partijen het evenzeer kort nadien wel eens.

Over functionele bewustwording gaat ook de troonswisseling. Het wilskrachtig en plichtbewuste meisje dat zich meer verwant voelde met haar joyeuze vader dan met haar lieve wat wereldvreemde moeder kreeg van hem een dreun maar heeft zij met de ontwikkeling van haar vaardigheden en menselijke majesteit aangetoond het koningschap voor haar zoon overtuigend op kaart te zetten.

Vaardigheden.

Duidelijk kan met deze voorbeelden worden aangetoond  dat wanneer overtuigingen niet corresponderen met vaardigheden het resultaat altijd mager zal zijn. Wie leiding wil geven aan zichzelf en zijn omgeving moet dus als eerste stap zich bewust worden van eventuele tekorten. De volgende stap is dan veel oefenen. Pas na veel oefening wordt een vaardigheid geïntegreerd.

Managers en bestuurders die nieuwe vaardigheden willen leren, doorlopen verschillende stappen van onbewust onvaardig naar bewust onvaardig en via bewust vaardig naar onbewust vaardig. Belangrijk is daarbij het functionele rolgedrag te willen dienen en  te laten voorgaan aan de persoonlijke opvattingen. Dit is helaas niet iedereen die met de leiding wordt belast, zomaar gegeven. Wat je vind, denkt en voelt moet, voor zover het naar buiten komt, passen binnen de opvattingen van het centrale beleid.

Functioneringsgesprekken.

Met bovenstaande beschouwing kunt u zich voorbereiden op het jaarlijkse functionerings-gesprek dat in het voorjaar wordt gehouden. Bent u ook echt eigenaar in beleving van uw functiehouderschap ?  Bent u effectief  in al uw taken dan bent u toe aan promotie of en carrierestap elders. Geeft de TMA performance aanleiding tot een verbeterinspanning dan is een informatief gesprek met Adsom actueel.

UA-39505741-1