Cyclische kracht en “Agile” organiseren.

Cyclische kracht.

Screen shot 2015-07-27 at 1.36.43 PMIn de eerste helft van 2015 heeft zich een positieve ommekeer voorgedaan in het marktsentiment  over Europa. Vooral op export gerichte bedrijven laten profijt zien, meer nog dan bedrijven die zich op de thuismarkten richten zoals nutsbedrijven en telecom.  De vraag naar krediet neemt sterk toe terwijl de rentecurve mee stijgt. Zo kunnen ook de vooruitzichten van toenemende fusies en overname- activiteiten worden verklaard.

“Agile” organiseren.

In deze ontwikkeling past “Business as usual” niet meer. Wie als bedrijf of instelling succesvol wil zijn moet “agile” organiseren om van de actuele cyclische kracht vol profijt te hebben. Maar hoe pak je dit aan? Coolblue en Spotify zijn al “agile” ingericht en zetten de toon.

Agile

Verandermanagement.

Het succes van het veranderproces staat of valt met uw manier van leidinggeven en inzicht in uw leiderschap. Dit is bepalend voor het resultaat van morgen.

Onderzoek.

Aan de hand van kritische kengetallen doet Adsom onderzoek naar de actuele bedrijfs- (en commercieel) economische positie van uw organisatie. De status quo wordt uitgezet in een verandertraject en samen met het management wordt de nieuwe koers uitgezet.

Draagvlak en betrokkenheid

“Agile” organiseren en co-creatie vragen om reflectie. Veranderen geeft onzekerheid, maar degenen die op zoek zijn naar nieuwe wegen om bestaande situaties te veranderen en volledig profijt te hebben van de actuele cyclische krachten vinden bij Adsom de instrumenten om aan de slag te gaan. (read more on  http://bit.ly/1D6XmsE)  

Tags:

UA-39505741-1