Search results: strategie ont

Strategie en Ontwikkeling voor de Organisatie: Balanced Scorecard

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen […]

EMPLOYER BRANDING STRATEGIE

Overheid en bedrijfsleven  kampen in aanhoudende mate met onvervulde vacatures, ziekteverzuim en personeelsverloop. Tijd voor een nadere analyse van enkele prangende vraagstukken. Representatief onderzoek van Adsom brengt aan het licht wat de huidige generatie werknemers nu van belang vindt van goed werkgeverschap. Naast een goede inkomensontwikkeling  gaat het bij werk om het helpen sturen met […]

Hoe McDonalds de Balanced Scorecard gebruikt om strategie te implementeren en doelen te bereiken!!

McDonalds :  http://lnkd.in/uh8Mac De balanced scorecard wordt door Adsom met name ingezet als evaluatie hulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben gericht op het realiseren van hun strategie.  Meer weten?

Free Record Shop officieel failliet!Hoe anticipieer jij op toekomstige ontwikkelingen???

Zoals velen in de entertainment- en muziek industrie heeft klaarblijkelijk ook FRS onvoldoende veranderings-vermogen gehad anticiperende op toekomstige ontwikkelingen door o.a. in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en gedragingen. Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op […]

Gevolgen van ontslag, downsizing en herstructurering

Ontslag, downsizing en herstructurering hebben een belangrijke impact op een minder voor de hand liggende groep medewerkers van een organisatie: diegenen die overblijven, de ”overlevers”. Het aanreiken van een ondersteuningsmechanisme voor de werknemers die blijven is dat wat typisch verwaarloosd wordt. Maar zowel managers als werknemers lijden onder deze ontslagcontext en vertonen vaak wat organisatiepsychologen […]

Het ontdekken en ontwikkelen van talent is van strategisch belang voor organisaties

Talent op de werkvloer blijft vaak verborgen voor het hogere management. Het probleem is vaak te wijten aan de geformaliseerde processen om talent te werven en promoten. Het ontdekken en ontwikkelen van talent is van strategisch belang voor organisaties, maar toch blijken weinig bedrijven en hun leiders zich daar volledig op te willen toespitsen. Geblokkeerd […]

Risico management en anticiperen op ontwikkelingen voor herstel en groei!

  Een meerderheid van organisaties en merken concentreert zich vooral op bestaande producten en markten in plaats van nieuwe ontwikkelingen te lanceren of bijkomende markten te verkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Roland Berger Strategy Consultants bij bijna 2.500 bedrijven in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Het onderzoek toont […]

Ontwikkelen en ondernemen

Adsom ondersteunt bedrijven en instellingen die zich met strategie en bedrijfskunde richten op verbetering van hun bestaansgrond en die daarbij rekening moeten houden met een aantal dominante  factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden […]

OORLOG & KRIJGSKUNDE

Gegijzeld door oorlogszucht legt president Poetin met zijn inval ook een bom onder de wereldeconomie en dat raakt direct alle verhoudingen in Europa. Onvoorstelbaar in deze tijd ? De feiten zijn gruwelijk en realiteit. Hij gaat daarbij wellicht uit van het strategisch planningsproces van SunTsu, al vijf en twintighonderd jaar geleden: “Een succesvol leger wint […]

Vooruitblik 2022

Na twee Covid-jaren lijkt het erop dat we nu kunnen gaan werken aan het ‘nieuwe normaal’ wat dat ook zal zijn. Dan is er nog wel de klimaat- en de stikstofcrisis waarvoor het nieuwe kabinet 25 miljard euro apart heeft gezet. Boerenbedrijven moeten nu wel op zoek naar nieuwe verdien-modellen. Pushbacks en digitale gijzeling zullen dit jaar vaker voor maatschappelijke onrust en ontwrichting zorgen. Geopolitieke interventies toont onze kwetsbaarheid.   PERSONEEL EN […]

UA-39505741-1