OORLOG & KRIJGSKUNDE

Gegijzeld door oorlogszucht legt president Poetin met zijn inval ook een bom onder de wereldeconomie en dat raakt direct alle verhoudingen in Europa. Onvoorstelbaar in deze tijd ? De feiten zijn gruwelijk en realiteit. Hij gaat daarbij wellicht uit van het strategisch planningsproces van SunTsu, al vijf en twintighonderd jaar geleden: “Een succesvol leger wint de strijd voordat het begint”. Alles was immers voorbereid!?

MILITAIRE- : ONDERNEMINGSPLANNING

Het belangrijke verschil tussen militaire en ondernemingsplanning is het feit dat legers zelden in oorlog zijn, terwijl bedrijven ononderbroken strijd voeren. Bij het opstellen van  de planning is constante concurrentiestrijd een gegeven. Elk jaar vindt er een planningsritueel plaats vaak versterkt door de ontwikkeling van aandeelhouderswaarde.

Geen enkele militaire actie wordt ondernomen voordat deze nauwgezet is gepland en de aard van de tegenstander is ingeschat. Marketing – en/of strategische plannen winnen bij  de industrie en in de publieke sector steeds meer terrein. De veronderstelde werkelijkheid omvat de concurrentie, eigen middelen en  technocratie. Op elk niveau moet men daar begrijpen wat er wordt verwacht.

TOP EMPLOYERS

Dat heeft men ook begrepen bij o.a. onze client St. Gobain , die zich voor het tweede jaar heeft onderscheiden bij het Top Employers Institute. Wij feliciteren van harte de behaalde certificering voor 2022.

Dit positief tegengeluid  is nu meer dan ooit welkom en gaat het er om hoe je ook als  bedrijf competent blijft, vitaal en gemotiveerd in de structuur. De vier criteria C’s voor elke medewerker op rij:

1. Compliance: het correct naleven van onze regels, houding en afspraken.

2. Clarification: persoonlijke doelen stellen  aan jezelf ? Wat verwacht je van de organisatie ?             

3. Culture: missie, waarden en normen van het bedrijf, terug te vinden in het gedrag van allen.

4. Connection: verbinden, zichtbaar worden, de sociale structuur.

Strategie ontwerpen is en blijft een van de lastigste taken voor elke manager. Elke vorm van inspiratie- een concept, een denkkader, is welkom vanwege het tactisch en efficiënt gebruik van middelen. Maak een vrijblijvende afspraak, we gaan graag het dialoog aan en delen onze praktische bevindingen en kennis .

Bert van den Bogaard

Managing Partner / Senior Coach

UA-39505741-1