Waarom in voetballand zoveel video voetbal analyses en evaluaties gedaan worden

In voetbal land wordt vrijwel continu aandacht besteed aan video analyses en evaluaties ten behoeve van het inzichtelijke maken van bepaalde aspecten, gedragingen en acties, zwakte momenten, overzichten, houdingen, gedragingen, technieken, etc.etc. Op grond hiervan gaat men aan de slag om op specifieke onderdelen te trainen en te coachen ten behoeve van verbetering.

Als professionals in banen wordt dit echter zelden of onvoldoende gedaan. Sterker nog, wat is de eerste gedachte die opkomt als men zichzelf op video terugziet en terug hoort?

Tijdens diverse interactieve trainingssessies met video opname ziet men zichzelf terug en wordt de presentatie, het (verkoop-, sollicitatie-, rekrutering-, etc.) gesprek geëvalueerd, de lichaamstaal, kern van de boodschap, de houding, het gedrag etc .Vervolgens wordt toegewerkt naar een verbetering op essentiële onderdelen met als doel verbetering van de eigen performance met als resultante betere score vertaald in de opdracht, het winnen van de pitch, het krijgen van een tweede interview dan wel de baan, etc.

Interactieve sessies op video met evaluaties en feedback , training en coachen leiden tot onderscheidende resultaten.

Specifiek in het kader van herorientatie op loopbaan ,werk en solliciteren zie ook de maatwerk sollicitatie training.

Wilt u meer weten over interactieve presentatie- en gesprekssessie, sollicitatie training of verkoop pitches? Neem contact op met Adsom.

UA-39505741-1