“VAR video” in organisaties voor bestuurders/directie/managers

De VAR video assistent heeft op de recentelijk gehouden wereldkampioenschappen beslissende invloed gekregen. Moderne revolutie in het voetbal. En revolutie kan geen revolutie zijn als er geen weerstand tegen was. Al helemaal niet in de doorgaans zo conservatieve voetbalwereld. Vanzelfsprekend was de aanwezigheid van VAR niet. Niet alleen omdat elke verandering in het voetbal tot scepsis leidt maar doordat de VAR  eigenlijk geen genade kent bij list en bedrog.

De nieuwe norm? Check, dubbelcheck ! Onze Kuipers leidt geen wedstrijd meer zonder deze reflectie en de wereldwijde waardering voor hem is dat hij tot de besten van de wereld is gaan behoren.

Reflectie oproepen en oordeel toetsen staat, als het om waarheid vinding gaat, in een groeiende belangstelling. Zo is de DNA wetenschap al eerder doorgedrongen in de rechtspraak, zijn er opzienbarende dwalingen gecorrigeerd en vonnissen met verstrekkende gevolgen ontbonden. Algoritmen doen hun werk, sneller en beter dan ons voorstellingsvermogen aan kan.

Zo kan ook een onderneming als organisatie worden benaderd dat reageert op signalen. Het typerende van een bedrijf als organisatie is dat deze signalen doorgaans niet vanzelf komen. Ze moeten worden gecreëerd uit een aantal registraties. En niet alleen de financiële kengetallen (Ze raken het wezenlijke: zijn we rendabel, liquide, solvabel ?)  zijn daarbij een voorbeeld.

Het zijn o.a. deze basisvragen en die van strategische aard die het bestuur niet alleen van een bedrijf wil weten maar ook de financiers, de partners, de leveranciers, de vakbeweging en mogelijke (samenwerking- en/of fusie) partners. Kengetallen  en andere signalen/resultaten/antwoorden blijken dan in elke situatie actueel. Geen wonder, omdat de basisvragen rond een organisatie net als met voetbal altijd actueel blijven.

Bestuurders, directies en managers hebben behoefte aan concepten, denkkaders en voorbeelden met inspirerende uitgangspunten om strategieën te kiezen.

De samenhangende beslissingen zijn van belang voor het uitstippelen van de koers. Waar zijn de instructieve parallellen en analogieën om een voorsprong op de concurrentie te nemen? Daarbij moeten we van management niet iets gecompliceerds en theoretisch maken. Het belangrijkste doel blijft immers collega’s te helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Geïnteresseerd in reflectie en denkkaders als het gaat om uw wedstrijd en de toekomst? Neem contact en  maak een vrijblijvende afspraak!!

 

UA-39505741-1