Survival of the fittest!?

In een wereld onderhevig aan continue verandering en tijden van krimp en toenemende druk doen veelal de spelregels veranderen.De dynamiek neemt toe alsook de complexiteit.Hele andere eisen worden gesteld aan individu en organisatie.

Omstandigheden (markt, klantbehoeften, concurrenten, partners, werkgevers, werknemers, mogelijkheden) veranderen voortdurend en overlevers/winnaars zijn degene die zich open stellen tot aanpassen aan die veranderende omstandigheden, wendbaar zijn en regie houden over hoe en in welke richting mee te gaan met de verandering.

En of het nu gaat om organisaties of individuele professionals, de noodzaak tot het nemen van de eigen regie, scenarioplanning, aanpassing en ontwikkeling binnen de context van veranderende omstandigheden, leidt tot overleving!

Organisaties: Kodak was ooit marktleider op het gebied van fotografie.Inmiddels verkeert deze organisatie in staat van faillissement.Oorzaak: hoewel zelf uitvinder van de digitale camera vastgehouden aan de oude manier van fotograferen (marktleider in verkoop fotorolletjes) en niet of onvoldoende geanticipeerd en ingespeeld op veranderingen voortkomende uit de ontwikkelingen van de digitale wereld.

Professionals: Het kan iedereen overkomen. Jarenlang het werk met veel plezier doen en opeens wil het niet meer. Het werk bevalt niet echt meer, de uitdaging is eraf, de werkgever investeert niet meer in individuele ontwikkeling, het gaat slecht met het bedrijf. Door veranderingen voelt u zich niet helemaal meer thuis in uw rol, functie en eigenlijk wilt u wat anders. Deze veranderingen dwingen werknemers bewuster stil te staan bij de eigen kernkwaliteiten aangevuld met opleidingen en praktische expertise,  meer de eigen ontwikkeling te regisseren, en dus de regie van de carrière,  in eigen hand te nemen. Anticiperen dus. Werkgevers zijn niet meer geïnteresseerd in professionals die bepaalde taken uitvoeren, men is geïnteresseerd in professionals die o.a. zelf geïnvesteerd hebben in eigen ontwikkeling en daarmee waarde creatie toevoegen aan de organisatie.

Als het gaat om “survival of the fittest” gaat het om operationeel, tactisch en strategische wendbaarheid:je bestaansrecht herformuleren, scenarioplanning en ontwikkelen. De spelregels zijn veranderd, zowel in de profit als non-profit markt alsook in de arbeidsmarkt! Voldoet u aan die eisen van de veranderde spelregels?

Meer weten: informeer naar de programma’s van Adsom toegespitst op change management, organisatie- en loopbaan ontwikkeling dan wel ondersteuning naar de evenwichtige balans tussen werk en privé.

UA-39505741-1