Organisatie ontwikkeling: Gedragsverandering, talentontwikkeling en veranderslimheid

Geplande organisatie verandering gaat uit van het scheppen van economische meerwaarde via formele structuren en systemen. Organisatieontwikkeling integreert de belangen en behoeften van individuen met de collectieve belangen van de organisatie. Organisatieontwikkeling richt zich ondermeer op het inzichtelijk maken van (on)bewust handelen van mensen, het ontwikkelen van gedrag, van talent en  vaardigheden.

Veranderingen in organisaties vereisen derhalve andere vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. Onderscheid gemaakt moet worden tussen kerncompetenties (de aan de visie gerelateerde competenties) en om functie specifieke competenties. Functioneel gedrag dient daartoe vervolgens ontwikkeld te worden waardoor de verandering ingezet wordt.
Leiders in beweging
Met een relatief beperkte investering en gerichte inspanning  kan verandering succesvol doorgevoerd worden waardoor het ROI zeer snel wordt terugverdiend.

Tags:

UA-39505741-1