Model voor prestatie & continue verbeteren: Verandering en vernieuwing bij organisaties

Bij verandering en vernieuwing worden Total-Quality principes toegepast.

Model voor prestatie & continue verbeteren

Het gaat daarbij op drie principes:

–       focus op klanten

–       participatie en teamwork

–       procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren

Bij continu verbeteren komt de Deming cirkel (ook de PDCA cirkel genoemd) , een methodologie bestaande uit 4 fasen, aan de orde:

 

 

Bij huidige verander innovatie wordt deze methodologie gecombineerd met de zgn, IMWR cirkel : Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Hiermee wordt men een integrale aanpak ingezet bij verandering en vernieuwing van mens en organisatie.

Wilt u meer weten over de toepasbaarheid en inzetbaarheid van deze modellen binnen uw organisatie? Neem contact op met Adsom voor een kennismakingsgesprek.

UA-39505741-1