In de toekomst geen arbeidsvoorwaardenpakket maar een arbeidsvoorwaarden budget?

In tijden van economische teruggang verandert de verhouding tussen werknemer en werkgever. De verhoudingen veranderen momenteel definitief, zoals iedere crisis een vorm van ontwikkeling met zich mee brengt. Het is echter nog niet overal zichtbaar aangezien de zeggenschap momenteel vooral bij de werkgever ligt door de economische situatie.

Onderhuids verschuift het speelveld echter. Bijv. de traditionele verdeling tussen vast dienstverband en een flexibel dienstverband is momenteel al sterk onderhevig aan verandering. De enige toekomstige vastigheid wordt gevormd door de individuele afspraken die contractueel worden vastgelegd tussen de professional en organisatie. Criteria:input, output, outcome!

Hoe terecht is het gevoel van” Eerst de crisis overleven….dan gaan we wel weer investeren in personeel/ zoek ik als professional een nieuwe baan?” .

Succesvolle organisaties en professionals echter doen precies het tegenovergestelde. Werkgevers streven naar behoud en door-ontwikkeling van talent, immers bewust van het risico dat wanneer het tij keert, de “ontevreden” professional in beweging komt en verdwijnt. De pro-actieve professional daarentegen is momenteel anticiperende op ontwikkelingen eigen koersen aan het uitzetten waarbij zich veelal de vraag voordoet welk impact voor de langere termijn een nieuwe beweging bewerkstelligt rekening houdende met , bijvoorbeeld, de toekomstige nieuwe arbeidswetgeving. De jongere generatie die de markt betreedt weet bijna niet beter dan dat ze zich niet wil binden.

Organisaties, HR en professionals zijn zich daar veelal onvoldoende van bewust en onvoldoende op voorbereid. Wellicht is voorzichtig onderzocht welke sleutelposities er zijn, en hoe het arbeidsvoorwaardenpakket flexibeler kan. Aan de functiebeschrijvingen zijn competenties toegevoegd om ‘ontwikkelingsgericht’ te werken. Dat is echter niet genoeg. Daarvoor moet er ‘dieper’ worden gekeken, namelijk naar de hiërarchie, de verantwoordelijkheidsverdeling, de inrichting van functies en afdelingen. De managementstijl, de cultuur, de mentaliteit van de organisatie.  Managen door de kaders en de lijn met de organisatiedoelstellingen te bewaken. Geen functies, maar projectmatig arbeid verrichten en einddoelstellingen bereiken. Geen arbeidsvoorwaardenpakket maar een arbeidsvoorwaarden budget. Input, output en outcome!!

UA-39505741-1