World leaders from 53 countries for the Nuclear Security Summit:Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth!

Screen shot 2014-03-25 at 8.49.26 AM

World leaders from 53 countries are in The Netherlands for the Nuclear Security Summit.”Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth”

 

Leiderschap is voortdurend onderhevig aan hypes. Militair leiderschap is al eeuwen succesvol door voortdurende reflectie op eigen functioneren en omgevingsvariabelen.Wat zijn de overeenkomsten tussen militair en civiel leiderschap en hoe passen wij dit toe in ons dagelijks werk!?

Binnenkort komt Adsom met de uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst/workshop met als titel: ” Leiderschap en de 7-proef!” Afbeelding van de 7-Proef

Inleider is ondermeer Henny Melker die ruim 35 jaar actief was als Generaal-Majoor/ Directeur P&O bij de Koninklijke Luchtmacht en momenteel optreedt als Management Adviseur Adsom, bureau voor Strategisch & Operationeel Management.

Bij onze werkzaamheden worden wij regelmatig geconfronteerd met de vraag wat nu de beste of juiste vorm van leiderschap is. Deze bestaat o.i. niet. Wel zijn we overtuigd dat er in alle stijlen overeenkomstige eigenschappen te vinden zijn op grond waarvan het concept van de 7-proef is ontwikkeld. Vanuit Strategie en Uitvoering wordt dit thema uitvoerig behandeld in de workshop.

Reserveer nu reeds 22 mei in uw agenda voor inschrijving en deelname aan deze intrigerende bijeenkomst!!

Tags:

UA-39505741-1