Maart roert z’n staart

“Maart roert z’n staart “ mag dan wel een bekend gezegde zijn over een grillige weeromslag die ons kan parten spelen In deze periode van het jaar, met economische en politieke invloeden ligt dat anders. Ervaring leert dat alleen hij die stilstaat het meeste risico loopt getroffen te worden door de dingen die op hem afkomen.

De uitzendmarkt, traditiegetrouw toch de thermometer van de economie, trekt onmiskenbaar aan. Het aantal vacatures stijgt en er zit zelfs weer voorzichtig leven in het MKB. Het sombere sentiment kan zich koesteren in toename van de vraag naar tijdelijk personeel in transport en logistiek, in de industrie en het officesegment.

De dagblad-personeelskaterns van de laatste twee weekenden bevatten naar mijn telling enkele tientallen vacatures accountmanagers in het MKB segment, een aanwijzing voor de jacht op orders die op gang komt.

LENINGEN EN BELASTINGVOORDELEN.

Waar banken de kredietverlening nog gereserveerd bejegenen, mogen bedrijven die samen een kredietunie willen beginnen , rekenen op brede politieke steun. Voorbeelden zijn al coöperaties van bakkers en vissers die elkaar geld lenen om te investeren.

De uitdagingen van de Europese Unie 2020 worden zichtbaar in structuurfondsen en in slim regionaal samenwerken. De drie O’s van Onderzoek, Ondernemen en Onderwijs raken u direct bij uw strategisch beleid, de voorbereiding op de dag van morgen. Daar past ook uw bestuurlijke invloed bij.

POWER RAADSLID.

Twee weken voor de raadsverkiezingen valt te voorspellen dat lokale partijen de grote winnaar worden van de raadsverkiezingen. De combinatie manager /raadslid kan op een unieke wijze bijdragen aan sturing op regionale economie, welzijn en werkgelegenheid. Dan moet je als belanghebbende wel zichtbaar zijn om invloed uit te oefenen.

Met het oog op de overdracht van grote taken in het sociale domein richting gemeenten moeten raadsleden met name door de decentralisaties ook over kwaliteiten beschikken om hun kaderstellende- en controlerende taken verantwoord te kunnen vervullen.

Adsom is vanaf het begin van het dualisme actief met ondersteunend advies en persoonlijke training gericht op meer lokale democratie waarbij de essentiële vaardigheden van een volksvertegenwoordiger aan bod komen. Alleen persoonlijke zichtbaarheid en authenticiteit vergroot uw mogelijke rol als raadslid.

Uw inzicht en slagkracht worden vergroot in vier sessies en aansluitende workshops met intensieve aandacht voor de belangrijkste punten uit het raadswerk. De aanpak wordt individueel op maat gevormd door een ontwikkeld assessmenttool met het inzicht om bepaalde competenties verder te ontwikkelen.

 

 

UA-39505741-1