WONINGCORPORATIES IN COMPETITIE !

Rabobank is van plan in de komende tien jaar tijd zo’n 15.000 betaalbare huurhuizen op toplocaties te bouwen. De nieuwe huurwoningen worden specifiek gebouwd voor starters, gezinnen met een laag  middeninkomen en voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen.

Het is een serieuze stap om echt iets te gaan doen aan het chronisch  tekort aan woningen voor de lage en middeninkomens en waar de coöperaties het antwoord nog niet op hebben gevonden. Het CBS rekende onlangs nog uit dat  zo’n 3 miljoen  huishoudens geen betaalbare woning kunnen vinden. In de visie van Adsom  zijn in de komende  tien jaar wel een miljoen betaalbare woningen extra nodig. Tijd voor bezinning en passende voorbereiding op wat mogelijk is.

Rabo wil haar  plannen via dochter BPD in praktijk brengen. De bank stort vermogen in een nog op te richten Woningfonds. Met de stap om zelf verhuurder te worden en niet voor de maximale winst te gaan lijkt de traditionele hypotheekverstrekker een draai te maken naar een soort complete woonbank. De eerste duizend huurwoningen verrijzen in grote steden maar ook in de provincies. Ook een poging om als onderdeel van een consortium een energiebedrijf in handen te krijgen past  wel in de ontwikkeling.

Zeker ook woningcoöperaties met een regionale scope en ambitie met vormen van samenwerken bieden kansen voor oplossingen voor mensen met een gezamenlijk probleem. Bent u daarom klaar voor de nieuwe omgevingswet ? Het is bijna zover. Voor het eerst is er straks een wet voor de gehele fysieke leefomgeving en is het de bedoeling dat maatschappelijke  organisaties en bedrijven actief betrokken zijn bij beleid- en besluitvormingsprocessen.

Inspelen op maatschappelijke  veranderingen is hoognodig want de huidige regels zijn onvoldoende in staat om in te spelen op de vele veranderingen in de samenleving. Denk dus aan de complexe opgaven rondom de woningnood van jongeren en ouderen.

Het creatieve vermogen van onze woningcorporaties  wordt thans op de proef gesteld, vraagt om bezinning en alert handelen.

Op 24 oktober initieert Adsom een manifestatie voor woningcorporaties waarbij ruimtelijk denken en doen met eigen ambities en de koers op 2025 aan de orde komt.

Voor meer informatie en/of deelname, neem vrijblijvend contact op.

UA-39505741-1