Wet Werk en Zekerheid: kans of risico voor ondernemers.

Met de nieuwe wet zien ondernemers/werkgevers/directies/managers ontslagkosten stijgen en mogelijkheden om werknemers flexibel in te huren afnemen. Dit brengt onzekerheden mee hetgeen groei eerder beperkt dan stimuleert.

Tenzij men inspeelt op de kansen die deze huidige ontwikkelingen bieden. Immers neemt de starheid van het vaste contract af en is de groei van een organisatie gebaseerd niet allleen op innovatie maar tijdig anticiperend het verleggen van de focus naar nieuwe diensten, producten en markten. Dit vereist creativiteit, flexibiliteit, daad-en slagkracht. Maar ook voorbereiding op de inrichting van de organisatie, bestaande en nieuwe banen,vromen van contracten etc.

Screen shot 2014-04-15 at 9.35.43 AMDe voorwaarden derhalve om kansen te benutten en niet gedupeerd te worden van deze nieuwe wetgeving betekent goede voorbereiding. Te beginnen met de Kloofanalyse, Strategie en Scenarioplanning.  Hierdoor ontstaat groei. Als het vervolgens gaat om de inrichting van arbeidsorganisatie, vaste/flexibel en nieuwe banen dienen de vaste contracten minder star gemaakt moeten worden.

 

Met een zorgvuldige aanpak zorgen we ervoor dat ondernemers minder risico’s lopen en zich kunnen focussen op hetgeen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Worden geen voorbereidende maatregelen genomen dan worden ondernemers belast met de negatieve effecten van deze nieuwe wet. Dan gaat het om transitie vergoeding, proceskosten tussen werknemer en uwv, ketenbeperking, nasleep en kosten van werkenemers buiten dienst,etc.. Niet alleen de HR manager of P&O functionaris maar vooral de ondernemer/manager dient zich goed te realiseren welke impact de wet op de organisatie heeft waarbij niet alleen de administratieve arbeidsinrichting afgedekt dient te zijn (HR/P&O) maar de Strategie en het daaraan ten grondslag liggende scenario!!!!

Wilt u meer weten hoe zich voor te bereiden op de dag van morgen vanuit de strategie gericht op groei i.p.v. krimp, wet werk & zekerheid, risicomanagement en als het gaat om de juiste transities? Neem dan per omgaande contact op Adsom  en/of Mario Kruysse voor een vrijblijvende intake en informeer naar een de (gratis) analyse.

UA-39505741-1