Werkstress

Verkeerde verwachtingen van het werkende leven, een hoge werkdruk en prestatiedrang: het leidt vooral bij jonge werknemers in toenemende mate tot  werkstress. Volgens het CBS  gaf in 2019 nog 17.1 procent van de 25- tot 35 jarigen aan psychische vermoeidheid door werk te ervaren,  in 2021 was dat 23,4 %. Ook op indicatoren als  ‘uitgeput door werk’,  ‘emotioneel uitgeput’ en ‘leeg voelen ’ is een stevige toename te zien. Sudderen stressklachten op het werk te lang door, dan ligt langdurig verzuim op de loer.

VERWACHTINGEN.    

Het CBS ziet een hoge werkdruk en weinig zelfstandigheid als oorzaken van werkstress. En niet alleen in onderwijs en zorg. De werkdruk is hoog terwijl  de meeste werknemers weinig ruimte hebben hun werk zelf in te kunnen delen. Vooral in een oververhitte arbeidsmarkt wordt in vacatures vaak van alles beloofd. “Een takenpakket waarin je je kunt ontwikkelen, gezellige collega’s, etc. “.De verwachting die wordt gewekt is vaak irreëel .

DE PRAKTIJK.                                                                                                       

Dan blijkt dat het de eerste jaren vooral draait om keiharde sales en targets, rapportages en administratieve last. Ook is er lang niet altijd ruimte om fouten te maken en te leren.

De grens tussen werk en privé is al jaren vervaagt. Werk wordt meegenomen naar huis doordat mensen continu bereikbaar en online zijn. Men staat altijd ‘aan’ en kunnen we er weinig  van herstellen terwijl meer afwisseling  nodig is  om gezond te blijven. Herstel je onvoldoende maar lever je  wel weer een nieuwe prestatie, dan bouw je een achterstand op en het risico om op te branden.

Wie uitvalt heeft tijd nodig om te herstellen. HR en management staan hier voor een  grote verantwoordelijkheid en moeten vanaf het begin een echt beeld schetsen. Vervolgens de aandacht van medewerkers vast houden en  periodiek  functioneringsgesprekken voeren. Werk is niet altijd leuk en sleep je niet  zomaar een promotie binnen. Werkstress is beter te voorkomen door in ieder geval inhoudelijk  betere gesprekken te voeren en verwachtingen te controleren.

Niet huiverig zijn het gesprek over employability en het koersplan van het bedrijf  aan te gaan, vast te houden. En niet denken ‘niet zeuren, gewoon werken’  want daarmee vergroot je het risico  dat de werknemer langdurig uitvalt. Dat is het risico dat je niet wilt in deze oververhitte  arbeidsmarkt.

UA-39505741-1