WAAROM ORANJE FAALDE !

Nu het doek over EK voetbal 2012  is gevallen zijn er lessen te trekken voor Oranje uit krijgs-  en bedrijfskunde  en door toetsing aan het beeldmateriaal van de overige gespeelde  partijen.

Bij het commentaar zijn wij uitgegaan van het door Oranje zelf voorop gestelde doel t.w. de hoofdprijs. Strategie ontwerpen is en blijft een van de lastigste  taken voor elke manager. De omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder grote druk zijn vergelijkbaar. De “vijand” afweren en voorblijven, de beschikbare middelen maximaal inzetten, leiderschap en motivatie; deze elementen moeten samenvallen in een uniek plan van aanpak.

Scenarioplanning

Het belang van planning is al lang bekend.’ Bezint eer ge begint’, maakt als oud Nederlands gezegde duidelijk dat het in verschillende omstandigheden om doordachte keuzes moet gaan. Sun Tsu meende dat al vijfentwintighonderd jaar geleden. Oranje had geen plan B , anders had Bert nog wel tot 2016 bij de KNVB gezeten.

Evalueren

Als de emoties nog in het rond vliegen is het een beginnersfout te gaan evalueren. Regel 1 is afstand nemen, hoofd leeg maken, en dan volgt tijd voor reflectie o.m. over de oude fout spelsituaties te onderschatten en aan eigen arrogantie ten onder te kunnen gaan. Oranje heeft dan terecht van zichzelf verloren.

Leiderschap en motivatie

Hoewel er voldoende krediet was bij de oefenduels, viel dat weg in de follow up van het sportieve echec en was er geen basis meer om samen met de spelers te revancheren. Sterke leiders hebben sterke spelers die zich niet boven het team verheffen. Geen team geen kans !

Frustratietolerantie

Via een ‘strafexpeditie’ werd de schuld toch bij anderen gelegd en hoewel de KNVB top zweeg ontkwam men niet meer aan een onacceptabele situatie waarvan niemand eigenaar wilde zijn en de andere kant werd opgekeken. De ontreddering na drie op schlemielige wijze verloren partijen werd een onbeheersbare veenbrand.

 Vernieuwen

Op tijd vernieuwen vergt veel moed en oogst weerstand.  Er zijn echter veel voorbeelden van managers en organisaties die te lang vasthielden  aan het vertrouwde dat ‘ervaring’ heet, maar verlies incasseert terwijl men iets heel anders verwacht. ‘Het verdronken kalf’ wordt zelden tijdig opgepakt om te vernieuwen. Oranje kon er niets mee.

Procesmanagement

Steeds moet het gaan om taken die gericht zijn op optimaal managen en beheren van de organisatie- en de ‘voetbal’-bedrijfsprocessen. Zo schoot men ernstig tekort aan aandacht voor details, kwaliteitsgerichtheid en sociabiliteit. Op geen enkele wijze is Oranje erin geslaagd processen gericht op innovatie te effectueren, niet in de ploeg, niet de spelwijze. Niet op de manier waarop je een groot toernooi benadert.

Oplossen van stagnatie

Faciliterende competenties daarbij zijn tijdige probleemanalyses, oordeelsvorming en resultaatgerichtheid. Daarbij is voortdurend  koppeling nodig van visie met succesbepalende voorwaarden. Dit vraagt om verdieping en betrokkenheid van allen.  Zonder deze verbindingen kan men snel de weg kwijt zijn en is niets wat het schijnt. Zo werd heel Nederland en Oranje een ‘loozer’ en een illusie armer.

WK 2014

La Roja schreef opnieuw geschiedenis door de derde grote titel op rij te winnen met discipline, teamgeest en creativiteit. Het is dus mogelijk jarenlang bovengemiddeld te presteren ! Wij wensen Oranje in de opmaat naar het WK in 2014 met bovenstaande beschouwing van harte een beter resultaat.

Ondernemersbelang

Bovenstaande onderwerpen  raken rechtstreeks het management van bedrijven en instellingen in het besef dat zeker 80 %  onvoldoende  is voorbereid op vrije marktwerking. De toename op het aantal surseances en faillissementen moet ons allen wakker houden door de les voor Oranje ook zelf ter harte te willen nemen.

Bert van den Bogaard/Managing Partner/Adsom/Mario Kruysse

UA-39505741-1