Toekomstgericht ondernemen

Wie halverwege dit jaar als ondernemer of beleidsmaker verantwoordelijk is voor de koers en ontwikkeling zal dat o.m. willen toetsen aan het CPB dat verwacht dat de Nederlandse economie  dit jaar en volgend jaar met 3 procent groeit. Zelfs tot 2025 worden groeiprognoses verhoogd.

Daarbij is de vraag wat de erfenis zal zijn van de pandemie voor het bedrijfsleven. Er zijn taaie vraagstukken aan de orde bij economische groei. Moet je b.v. anders omgaan met personeel dat door lockdowns en thuiswerken is gaan hechten aan een andere werkbevrediging en niet    meer elke dag in de file wil staan ?

CORONAERFENIS  

Er is een tendens te bespeuren dat leiding geven vanuit controle haar langste tijd heeft gehad. De nieuwe tijd vraagt van een ieder die de manager in zichzelf wil herontdekken meer openheid, transparantie en authenticiteit, empathisch leiderschap dus.

Wie veranderplannen gaat maken moet ook de juiste stappen kunnen nemen Een kwart van de Nederlandse bedrijven ervaart bijv. nog steeds liquiditeit-problemen. En wel 30 % zoekt externe aandeelhouders en/of men investeert eigen geld om niet failliet te gaan.

MICROPLANNING   

Bij toekomstgericht ondernemen passen “small wins”. In de huidige tijdgeest kun je bijna alle associaties met een blauwdruk omdraaien en dan ben je al een heel eind. Het gaat dan niet om een masterplan  maar meerdere stappen die door betrokkenen zelf kunnen worden bedacht en uitgevoerd. Subject en object zijn dan niet gescheiden wat allerlei overdrachtsproblemen laat slinken. Bovendien wordt er zo op meerdere plekken gestuurd wat de vernieuwing robuuster kan maken.

Small wins  gaat over werken aan grote vragen in kleine stappen. Elk van die kleine stappen  gaat over bescheiden mogelijkheden om een zichtbare en tastbare stap voorwaarts te zetten. Small wins zijn daarbij altijd een mix van exploratie en leren waarbij je complexiteit niet reduceert maar stapsgewijs hanteert.

EMPATHISCH LEIDERSCHAP

Onze empathische vermogens om mee te voelen en betrokken te zijn is aangeboren maar door ervaringen die we opdoen en door oefening worden ze kleiner of groter. Vooral wanneer leiders empathie tonen is dat effectief. Wanner medewerkers zien dat empathie de norm is zal microplanning het toekomstgericht ondernemen een geweldige impuls kunnen geven.

Nu de maatschappij “weer open gaat” liggen er vele kansen om o.b.v. empathisch leiderschap verander plannen op te zetten en door te voeren.

Meer weten over empathisch leiderschap en toekomst gericht ondernemen? U bent welkom voor een vrijblijvend gesprek.

T 073 689 05 09     M 06 130 23 811


UA-39505741-1