HYBRIDE WERKEN!?

Coronaherstel wint aan kracht. Personeelstekorten nemen daarom toe en uitzendbureaus profiteren van het opkomende optimisme. Tegelijk willen bedrijven hun flexibele schil behouden zodat ze snel kunnen uitbreiden of inkrimpen als dat nodig is.

Waar schaarste aan goede mensen heerst  en bedrijven zoveel verschillen moet je goed weten hoe aantrekkelijk je kunt zijn voor werkzoekenden. De een kan meer perspectief bieden, de ander een hoger salaris, of een betere werksfeer. Het is nodig ook de wensen te kennen van verschillende typen werkzoekenden. Een magazijnmedewerker heeft andere drijfveren dan een boekhouder.

HYBRIDE WERKEN.

Na de zomervakantie moet er een plan zijn om het nieuwe werken op te pakken. Daar is men het wel over eens. Maar er is nog veel onzekerheid over een passende vorm en inhoud. Sommige willen wel ‘virtual first’ werken. Anderen kiezen voor een ‘office-centric’ aanpak. Ook kiest men wel voor een tussenvorm om ongelijkheid tussen medewerkers te voorkomen. Beleid verschilt maar afspraken moeten er nu toch echt komen.

De meeste bedrijven hebben nog weinig gemeten ervaring met hybride samenwerken. Het is daarom niet verstandig meteen met een masterplan te komen. Eerder verscheen in deze rubriek onze visie op een aanpak met kleine stappen. ‘Small wins’ zijn resultaten van kleine stappen na bijsturing die ook kunnen uitgroeien tot een masterplan.

Het is tijd om gevoerde gesprekken om te zetten in een krachtige koers. Onderzoek wijst uit dat er nog onvoldoende rekening met wensen van alle medewerkers wordt gehouden. Zelf vinden veel  managers het prettiger op het bedrijf te werken dan thuis.

WENDBARE ORGANISATIE.

Om een wendbare organisatie te creëren bij Coronaherstel die gericht is op continue ontwikkeling van mensen voert Adsom een Gap Analyse uit. Ontwerp van beleid en implementatie met small wins  worden niet gescheiden in tijd, maar lossen elkaar continu af. Dat is prettig want taaie vraagstukken worden helder naarmate je ze afpelt tijdens de rit. Daar kan dan beter door alle betrokkenen op worden ingespeeld.

Dat houdt de veranderaanpak flexibel. Het vraagt immers om keuzes en tegengas van mensen die straks samen ervaren wat hybride werken is in een wendbare organisatie.

CONTACT.

Heeft u vragen of opmerkingen? Overleg of meer informatie? Wilt u maandelijks onze column in uw mailbox ? Neem contact met ons op.

UA-39505741-1