Reorganisaties en transities op basis van formatieplaatsenplan!

Vaak associëren we re-organisaties en herstructurering met gedwongen ontslag. Dat hoeft niet! In het kader van deze thema’s kan dit bijvoorbeeld tot nieuwe functies en andere rollen leiden. Maar ook organisaties die werknemers tekort komen kunnen reorganiseren.

In deze verbanden spreekt Adsom o.a. instroom, doorstroom en uitstroom. Zo ook over het formatieplaatsenplan. In de regel wordt aangegeven uit welke functies de ‘nieuwe onderneming’ zullen bestaan en hoeveel fte per functie nodig zullen zijn. Het doel is o.a. inzicht te geven in de personele verschillen tussen de huidige situatie en de situatie die door de wijziging ontstaat. Dit geeft inzicht in hoe groot de boventalligheid bijvoorbeeld is, in hoeverre er intern, dan wel extern, geschoven moet worden en wat functies precies in gaan houden.

Op deze wijze onder meer voldaan aan het doel van kostenbesparing en stroomlijnen van de organisatie inherent aan de strategische keuze door bestuur/directie en anderzijds effectiviteit als het gaat om inzet van DNA, talent en potentieel gericht op de verwezenlijking in de toekomst.

UA-39505741-1