Lenteoffensief!

Wie nu de natuurlijk drang tot ontwikkeling van zijn talent toelaat, krijgt een bonus van de  ontluikende lente. Was het eerste kwartaal nog een beproeving door het heersende  economisch klimaat, nu gaat het om het toepassen van de leerpunten, karakter en slim aanpakken van de omstandigheden , ondernemerschap tonen in de nieuwe realiteit.

Wat komt erbij kijken? Inzicht, techniek en snelheid.

Inzicht verschaft voeding voor het ontwerpen van een strategie. Elke vorm van inspiratie, een concept, een denkkader, een levendig voorbeeld kan helpen en is van harte welkom.

Techniek, is het tactisch en efficiënt gebruik dat elke manager en ondernemer moet maken van de middelen die hij tot  zijn beschikking heeft.

Snelheid. Hier gaat het om omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder grote druk. Snelheid van handelen leidt tot verrassing, de beperkte middelen niet laten verdampen,  de lessen uit het verleden tot voorbeeld laten strekken.

Sturing aan je leeftijd-gebonden loopbaan doe je zo: Je bent  40 + ? Ontwikkel dan  je specifieke  expertises, kom met onderbouwde prognoses deel je kennis, werk goed samen, kom in een flow en geef sturing door actieve ondersteuning. Groei uit tot een boegbeeld.

Je bent 50 + en zonder werk ?  Begin dan nu voor jezelf. Een bedrijfsovername in beeld ? Neem je zelfbeschikking in eigen hand. Jij als ondernemer wordt natuurlijk stevig doorgezaagd en je moet een solide plan  hebben. Wacht niet af.

Je krijgt geen lening van de bank ?  Doe dan aan crowdfunding. Ondernemen wordt makkelijk gemaakt met services als Moneybird, Gidsy, Paypal en Etsy. Alle verkoop- en administratieprocessen zijn al geautomatiseerd. Je moet alleen nog iets aanbieden om te beginnen met geld verdienen. Nederland kent honderden durfkapitalisten, samen goed voor miljardensteun. Venture capital is juist beschikbaar in turbulente tijden bij ontwrichting en voor het combineren van ambitie met ondernemerschap. Investeren en inzetten op innovaties die bestaande branches beter, sneller en goedkoper kunnen bedienen is de trend.

Voor jouw actuele persoonlijke positiebepaling en jouw toekomst vormt het ontwikkelonderzoek van Adsom de sleutel. Er zijn uiteenlopende vragen waarop fundamenteel antwoord  moet komen. De koers wordt effectief  uitgezet en ondersteund. Wie wil wachten op betere tijden, houdt zichzelf voor de gek. Er is geen crisis, er is alleen een nieuwe realiteit!

 

 

UA-39505741-1