KOERS OP GROEI.

Wie zich buigt over de begroting voor het komend jaar en budgetmatig interne afspraken maakt  zal  juist nu ook behoefte hebben aan reflectie aan de hand van markttrends en cijfers van de verschillende schakels in de keten. Jonge bedrijven zijn duidelijk in opmars. Dat is goed nieuws. De corona crisis versterkte  de positie van nieuwe sectoren en spelers. Toch blijven veel startende ondernemingen relatief klein.

Nieuwe bedrijven mogen dan wel oprukken maar dat betekent nog niet dat het bedrijfsleven zich voldoende vernieuwd. Techleap met prins Constantijn als boegbeeld, zet zich hiervoor in. In de recente studie Thinking Bigger concludeert deze non profit- organisatie dat Nederland  een van de beste start-up ecosystemen ter wereld heeft. Maar relatief weinig startende  bedrijven groeien daarna verder (scale-ups) laat staan dat ze ooit in de Top 500 komen. De relatief kleine Nederlandse thuismarkt is daarvoor geen excuus. Israel en Zwitserland zijn ook klein maar daar groeien ondernemingen wel vaker door. Wat zijn de achtergronden?

COMPLEXITEIT

Nederlanders waarderen ondernemerschap maar hebben verhoudingsgewijs minder groeiambities. Wie dat wel heeft wijkt eerder uit zoals naar  America. Ook de arbeidsmarkt speelt een rol.  Het concurrentiebeding is nog steeds toegestaan en remt zelf-initiatief. Ook is het niet gebruikelijk dat werknemers aandelen verwerven. Bovendien is het ontslagrecht nog steeds star te noemen waardoor start-ups huiverig zijn om meer personeel in dienst te nemen.

VENTURE CAPITAL.

Er zijn enkele grote banken die grotendeels digitaal opereren en zich niet meer in start–ups en scale-ups verdiepen. Groei door de beschikbaarheid van durfkapitaal is wel voor handen. Succesvolle ondernemers investeren in toenemende mate in de groei van kansrijke nieuwkomers en worden zo mede-eigenaar. Succesvolle ondernemers gebruiken zo een deel van hun vermogen om nieuwkomers te steunen We hebben in Nederland veel starters. Slechts een relatief gering aantal groeit echt door.

In de begrotingstijd gaat het denken echter vaker schuiven zoals  naar een netwerkeconomie, waar bedrijven groeien door samen te werken, ook met grotere bedrijven en/of met kennisinstituten. Op die manier kunnen er groeiobstakels worden opgeruimd.

Groei ambities!? Tijd voor reflectie. neem contact op voor een vrijblijvend onderhoud.

UA-39505741-1