VEEL WERK MAAR GEEN BAAN!!

Wie denkt dat de aantrekkende economie goed is voor werkzoekenden kan beter geen 55- plusser zijn. Op leeftijd selecteren mag niet maar gebeurt volop. Het is de meest ervaren schrijnende discriminatievorm bij het zoeken naar een baan.

Van kwade opzet is geen sprake maar werkgevers kiezen meer uit gewoonte, een erfenis uit de tijd dat op de arbeidsmarkt relatief meer jongeren dan ouderen beschikbaar waren.

Competenties en drijfveren

“Te traag, niet flexibel genoeg, lastig te managen”, zijn bekende argumenten. Twintig jaar ervaring is niet genoeg, je moet heel specifiek vertalen wat een werkgever nu zoekt. En hier wringt de schoen.

Mensen die tientallen jaren een vast contract hadden en niet diepgaand hebben nagedacht over hun toekomst van hun loopbaan vallen in een groot gat. Na ontslag komen ze op een arbeidsmarkt die compleet is veranderd. Ze blijven eindeloos doorzoeken naar datzelfde hoge salaris dat ze na loonrondes en promoties ontvingen, terwijl dat allang niet meer marktconform is.

Of ze ontdekken dat niemand op hun verouderd specialisme zit te wachten. Een kwart van de beroepen zoals we die nu kennen bestaat echt over tien jaar niet meer. Dit besef moet eerst doorbreken. Je moet blijven leren, anticiperen en je blijven ontwikkelen.

DISCREPANTIE

Veel 55-plussers zijn daartoe zeker bereid maar vaak weten ze niet precies te definiëren wat werkgevers nu verlangen. Ze weten hun doelgroep niet te triggeren om met hen in gesprek te gaan.
Een compleet drama. Hier zit de discrepantie tussen vraag en aanbod. Ze willen zich best bepaalde kennis en competenties eigen maken maar hoe benoem je die dan?

STERKTE-ZWAKTEONDERZOEK

Adsom kent de inhoud en dynamiek van cruciale functies en oefent hierop in werkrol-sessies.    Hierbij wordt onbenut potentieel aangeboord en ingezet. Met het persoonlijk statuut als kompas komen er twee hoofdlijnen in beeld: onderscheidende kwaliteiten die worden uitgediept en gekoppeld aan het job marketing deel. Het is een taaie marsroute maar een die de moeite loont.

Met een hoge succesratio draagt Adsom zo bij aan het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie van functies op midden- en topniveau. Maak daarom nu een afspraak voor een SWOT-analyse om vast te stellen wat Adsom in jouw situatie kan betekenen. Of bel rechtstreeks met Bert van den Bogaard, senior partner, bedrijfsadviseur & coach voor meer info.

UA-39505741-1