KIEZEN VOOR EEN NIEUWE BAAN ? NU DOEN!

De huidige economie biedt een uitgelezen kans om een wat vlak verlopende  loopbaan of ingedommelde carrière een boost te geven. Natuurlijk blijven in slechte economische tijden mensen zitten en kun je bij hoog conjunctuur wat vaker van baan veranderen.

Er is nu meer te kiezen en het risico van een tijdelijk contract is minder groot. Het aantal werknemers met een vast contract stijgt nu harder dan met een tijdelijk contract.

In juli 2018 stegen de gemiddelde loonafspraken in de cao’s met 2.26 % volgens de cijfers van het AWVN.

Er staat een record aantal vacatures open. Het moment eigenlijk om uitdagender werk te zoeken, wellicht een hoger salaris te bedingen. Werkgevers en ook de overheid beraden zich over het gevoerde cyclische beleid van meer uitgeven in goede tijden en bezuinigen in slechte tijden zodat continuïteit komt in het geven van trainingen en scholingsprojecten.

Interim

Competenties: basis van ontwikkeling.

Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdisciplines niet voldoende. Veel staf- en beleidsmedewerkers zijn goed in hun vak maar het lukt niet altijd om hun inzichten in de organisatie geaccepteerd te krijgen. Als je niet over vaardigheden beschikt om invloed uit te oefenen gaat die bijdrage te verloren.

Meer waard worden en meer kunnen toevoegen, daar draait het om. Of het nu gaat om uw organisatie of om u zelf als professional. Zorg dat je aan je ontwikkeling blijft werken. Bij Adsom ondersteunen wij  je competentieontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Er verandert veel in onze werkomgeving. Ons adaptief vermogen vraagt daarbij om anders te denken en om nieuw gedrag, keuzes, realisatiekracht en leiderschap. Bij Adsom werk je samen met je eigen coach aan je eigen programma en verbind je de toekomst met de praktijk van morgen in een voor jouw passende functie die tot voldoening strekt.

Je komt tot een concrete en praktijkgerichte aanpak waarbij actuele veranderende omstandigheden centraal staan. Deelnemers vertalen deze methodiek naar wijs en op innovatie gericht leiderschap dat gewenst is bij het effectief vervullen van nieuwe functies in de industrie, in zorg en welzijn, in handel en onderwijs.

Tags:

UA-39505741-1