..en ook aan bezuinigen komt een eind…crisis is voor manager kans om vooruit te komen!

IncompetentManagers  van het verloren vertrouwen.

Een crisis is voor iedere manager een kans om vooruit te komen. Dan moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo dient een manager deze tijd beter te lezen dan zijn rivalen ofwel de handelingsmogelijkheden in dit  tijdsgewricht beter doorgronden dan zijn concurrenten.Voorts moet hij met inzet, passie en taaiheid het geluk  naar zich toe kunnen trekken.Strategie ontwerpen is en blijft voor elke manager een van de lastigste taken. Elke vorm van inspiratie, een concept, een denkkader, een levendig voorbeeld, is van harte welkom en daarom bij deze aanhoudende crisis  enkele inspirerende  voorbeelden.

Manager zonder vertrouwen

 

Zo valt op met welke energie in Tilburg een attractiepark rond het thema “werk” verrijst.

“Mijn toekomst werkt” opent in 2017 haar deuren en zal aan vele honderden medewerkers toekomst   bieden. Het is het idee van Han Peekel (65). Het viel hem op hoeveel Nederlanders werk als verplichting zagen en meer tijd besteden aan het uitkiezen van een vakantie bestemming dan zoiets fundamenteels als een beroepskeuze test.

En dan is er Oscar de Vries (51) die zijn scheermerk Oscar Natural naar Nederland exporteert. Mensen zeiden tegen hem: je neemt het op tegen grote bedrijven als Gillette, je hebt volstrekt geen kans. Met zijn concept schiep hij inmiddels al 245 banen.

Tijdens mijn recente vakantie sprak ik met enkele Duitse en Franse ondernemers. Wat ze van de Nederlandse  economie vonden ?  “Net het Griekenland van het Noorden”.  Zij toonden zich somber over onze staat van denken en handelen.   “ De spirit ontbreekt  bij het zoeken van  bestuurlijke en bedrijfsmatige oplossingen! ”    Jammer, want Nederland heeft geweldige potenties.  Wij mogen deze tijd toch ook beschouwen als een van de meest significante periodes van transformatie in het menselijk bestaan?

Uiteraard voert ons bureau een kruistocht voor meer werk  en innovatie. De overheid kan dat beter faciliteren  maar ondernemen heeft te maken met arbeid, kapitaal, grondstoffen en de ambitie dat  te willen  inzetten om meer banen te creëren  en  een betere wereld te maken. Kijk naar Steve Jobs en zijn invloed op de manier waarop we nu werken en leven.

Managers zijn aan zet maar het vertrouwen, bevindt zich o.a, door de bankencrisis op een dieptepunt en dat moet worden herwonnen. Zelfs  de stabiliteit van onze samenleving komt in gevaar bij toename van de werkloosheid. Daarom  hebben we managers nodig die midden in de samenleving staan en daarop willen worden beoordeeld.

Bij Adsom staat de cliënt voorop. De managers vragen steun bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid en hebben behoefte aan sparring partners en criticasters.

Ons bureau heeft als vuistregel dat de impact van ons advies en de betrokkenheid  minimaal tien keer groter moet zijn dan wat wij kosten.

Wij gaan analytisch te werk, de feiten zijn heilig. Een oriënterend  gesprek maakt veel duidelijk.

 

UA-39505741-1