Einde jaar in zicht betekent functioneringsgesprekken!

Screen shot 2014-11-27 at 7.05.04 PMEindejaar in zicht betekent voor velen het vooruitzicht op …functioneringsgesprekken!!!!!!

Niet alleen de leidinggevende vindt het functioneringsgesprek lastig, betrokken medewerker ervaart veelal hetzelfde.

 

Het gesprek moet open en gelijkwaardig  zijn  tussen de gesprekspartners gericht op o.a. het verbeteren van het functioneren en de samenwerking. Een goede voorbereiding daarin is een vereiste. Let wel, een functioneringsgesprek is iets anders dan een beoordelingsgesprek. Toch blijkt uit de praktijk dat vele gesprekken leiden tot teleurstelling, zelfs frustraties.

M.a.w. in de praktijk wordt de impact veelal onderschat en kunnen de effecten vaak het tegenovergestelde bewerkstelligen.

Onderzoek toont namelijk aan dat sommige functioneringsgesprekken meer kwaad dan goed doen…….zowel voor de betrokkene werknemer/functionaris, de leidinggevende als organisatie..!!!

Laat je informeren dan wel ondersteunen hoe om te gaan met het fenomeen functioneringsgesprekken en bereidt jezelf voor om teleurstellingen te voorkomen!

 

 

 

Tags:

UA-39505741-1