Wat zijn de implicaties van robotisering?

Bij het plannen van ‘de workforce van de toekomst’ moeten we nu goed nadenken en acties ondernemen over “21st century” vaardigheden, competenties en persoonlijke kwaliteiten die vereist zijn om competitief te blijven. Ook moeten we grote aandacht besteden aan het behouden van het organisatie DNA/talent en het potentieel, de ontwikkeling daarvan en het ontwikkelen en toepassen van de juiste nieuwe strategieën voor het sourcen en het W & S proces!
Strategisch HRM:Hoe bereidt u uw organisatie voor op 2020 en hoe pakt u het aan?
Voortgaande automatisering, informatisering, robotisering, van eens in de zoveel jaar reorganiseren naar stelselmatig herorganiseren, organisatie wendbaarheid, disruptie en impact op werkgelegenheid etc. etc. Ontwikkelingen die in een steeds vaker snelle veranderende maatschappij in toenemende mate aan de orde komen en tot vraagstukken leiden.

 

Deze vraagstukken worden gekenmerkt door complexiteit: veel factoren en veel actoren.Het vertrouwde repertoire schiet te kort. Als de organisatie gezond is wil je ambitieuze opgaven niet laten schieten. Daar schept uw organisatie meerwaarde.

Zo ook hebben de werknemers een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verhogen van de toekomstige werkneembaarheid!

Wij zijn vertrouwd met strategisch vraagstukken en scenarioplanning en staan open om met u individueel of als collectief te spiegelen en sparren o.b.v. visies en ontwikkeling ter vormgeving en zekerstelling van uw toekomst en concurrentiepositie.

Tags:

UA-39505741-1