TAAIE VRAAGSTUKKEN

De  werkingsmechanismen van vernieuwen en weerbarstigheid leiden, nu we verder in de coronapandemie komen tot lastige besluitvorming voor beleidsmakers. Het is op dit moment een beetje stilte voor de storm. We denken, mede omdat er een vaccin is, dat in de tweede helft van komend jaar de economische activiteiten bijna terug zullen zijn op het niveau van voor de crisis.

Er zijn veel lagen van hulp geboden door de overheid maar aflossingsvakanties houden de komende drie tot zes maanden wel op. De verdienmodellen van banken horeca, reisindustrie,  de hele vastgoedsector, staan zwaar onder druk. De kantorenmarkt verandert in een soort voetbalkantine, je overlegt en vertrekt.

Willen we uit deze ontwikkelingen enkele lessen leren dan vind je die wel terug onder de klassieke drie uit het rapport van de commissie van Dam  “ongekend onrecht”  over de  recentelijke toeslagaffaire.  

  1.  Angst als leidraad.

De ongekende harde aanpak van fraude. Nog meer fouten maken was geen optie. Frans Weekers, toen Staatssecretaris werd bijna weggestuurd. Leiders die geen slecht nieuws wilden horen werden bediend. Met veel druk naar beneden vond slecht nieuws zijn weg naar boven  niet meer.

  • Tunnelvisie.

De Belastingdienst ging er met gestrekt been in. Er kwam een ‘business-case’ aanpak die tot uitwassen leidde. Ambtenaren werden soms maandenlang ingezet om fraude te willen aantonen. Tegen een gastouderbureau werd zelfs geknoeid met bewijsmateriaal.

  • Weinig reflectie.

Rode draad in het rapport van de commissie van Dam is het tekortschieten van controle op het eigen werk. Enerzijds zit dat in de omvang en complexiteit van de organisatie. Anderzijds zitten verantwoordelijken ver van de uitvoering en nog verder van de burger.

Scherp en fris naar je bedrijf kijken, dat moet je organiseren. Het liefst ver voordat de markt en de klant die taak van je overneemt. Wie nu geen alternatieve  begroting maakt en investeert in de ontwikkeling van zijn bedrijf mist het plezier beleven aan taaie vraagstukken die bij de verantwoordelijkheden van ontwikkelen horen. Daarbij hoort het zoeken van reflectie. U bent van harte welkom voor vrijblijvende reflectie over uw vraagstuk!

Wij wensen u een voorspoedig 2021!!

UA-39505741-1