Succesvolle afronding management ondersteuninng DGA

Adsom ondersteunt  ondernemers die zich met strategie, bedrijfskunde en marketing richten op verbetering van hun bestaansgrond en die daarbij rekening moeten houden met een aantal dominante  factoren en op de relatie tussen doelen, middelen en de manieren waarop de middelen worden toegepast om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden met de factoren beschikbare ruimte, tijd en frictie. Een kenmerk van ondernemers is dat zij altijd tijd tekort hebben om al hun plannen te verwezenlijken.

Casus: deze ondernemer was zich bewust van een aantal risico factoren m.b.t. diens huidige business en heeft de behoefte geformuleerd tot spiegeling van diens concepten met de vraagstelling hoe, met het huidige economische klimaat, het bestaansrecht van zijn “small medium enterprise” te verzekeren en aanvullend de business te doen groeien.

Kernvraag: ” hoe mezelf en mijn onderneming verder te ontwikkelen en hoe anticiperend te ondernemen voor groei van mijn business?

O.b.v. een zorgvuldig bedrijfs- en ondernemers analyse waarbij de ondernemer een aantal taken en opdrachten moest uitvoeren in relatie tot de concepten, de markt, diens organisatie en huidige klanten hebben de uitkomsten geleid tot een gewijzigde persoonlijke attitude en gedrag als ondernemer en manager alsook een bedrijfsmatige strategische en operationele invulling van businessplannen.

Hiervoor zijn diverse methodieken ingezet waaronder de Gap Analysis en het INK managementmodel.

Resultaat: rekening houdende met interne en externe omgevingsfactoren en factoren zoals beschikbare ruimte, tijd en middelen is het 3 jarig strategisch en operationeel plan o.b.v. verschillende scenario’s ontstaan incl. een plan van aanpak m.b.t. planning, uitvoering, organisatie en controle.

In de afrondende fase stelt Adsom zich hierbij op als kritische “fictieve” aandeelhouder en wordt in de vorm van nazorg de ontwikkeling en vooruitgang per kwartaal ge-evalueert. Hiermee garandeert en bewaakt Adsom de eigen kwaliteit aangaande de aanpak en ondersteuning.

Juist in tijden en economische krimp is het belangrijk stil te staan welke interne en externe bewegingen van invloed zijn op het ondernemerschap. Door risico inventarisatie en anticipatie o.b.v. inzet van instrumentatie en planmatige aanpak kunnen bedreigingen omgezet worden in opportuniteiten waarbij o.b.v. scenario planning uitvoering gegeven wordt teneinde ontwikkeling en groei te bewerkstelligen.

UA-39505741-1